Papież błogosławi przebudowie koszarów gwardzistów szwajcarskich

Papież Franciszek zaakceptował i pobłogosławił plan przebudowy koszar Gwardii Szwajcarskiej. Obecny stan budynku nie pozwala na jego renowację, musi on więc zostać zburzony, ale materiał budowlany zostanie wykorzystany ponownie, aby uczynić zadość wymogom ekologii.

Przy okazji stwierdził, że strzegący go 24 godzinę na dobę gwardziści, bez których dyskretnej i ofiarnej służby jego życie byłoby niemożliwe, mają prawo do bezpiecznego i godnego życia w Watykanie, który dla nich i ich rodzin staje się drugą ojczyzną.

Gruntowny remont, który rozpocznie się za trzy lata sfinansuje specjalnie powołana w tym celu fundacja szwajcarska. Stan starego budynku nie pozwala na jego renowację, dlatego też zostanie rozebrany, a pozyskany materiał wykorzystany do budowy nowych koszar. „Poszanowanie środowiska i prostota w nowym projekcie zajmują centralne miejsce, dlatego też będziemy stosować metody i materiały ekokompatybilne, w duchu papieskiej encykliki Laudato sì” – podkreślają architekci Pia Durisch i Aldo Nolli, odpowiedzialni za przebudowę. Gwardziści mają wprowadzić się do nowych lokali w 2027 r., w 500. rocznicę złupienia Rzymu przez wojska cesarza Karola V, kiedy 147 ich poprzedników zginęło w obronie ówczesnego papieża Klemensa VII.

Przebudowa jest konieczna nie tylko z powodu złego stanu budynku, ale również dlatego, że brakuje w nim już miejsca. Związane jest to z rozluźnieniem przez Franciszka dość surowych zasad dotyczących wstępowania gwardzistów w związki małżeńskie. Wcześniej musieli oni osiągnąć co najmniej stopień kaprala i służyć co najmniej pięć lat, teraz ta zasada regulaminu została zniesiona pod warunkiem, że chcący się ożenić gwardziści zostaną na służbie przez kolejne trzy lata. Ta zmiana sprawiała, że w ostatnim czasie o 30 proc. wzrosła liczba rodzin w koszarach. Stąd konieczność znalezienia dla nich godnych warunków zamieszkania, tym bardziej, że rośnie także liczba dzieci.

Gwardia Szwajcarska służy papieżom od 1506 r. Jej członkowie odpowiadają za osobistą ochronę Ojca Świętego i kontrolują wejścia do Watykanu. Gwardia liczy 135 członków. Mogą do niej kandydować wyłącznie katolicy szwajcarscy w wieku 19-30 lat, którzy w swoim kraju muszą najpierw odbyć służbę wojskową. W Watykanie służą co najmniej 25 miesięcy.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama