Zarząd komisaryczny w administracji Bazyliki Watykańskiej

Ojciec Święty ustanowił zarząd komisaryczny w Fabbrica di San Pietro.

Jest to watykańska instytucja, która w przeszłości została powołana z myślą o budowie i wykończeniu Bazyliki św. Piotra, a dziś zajmuje się jego administracją i konserwacją. Papieska decyzja to reakcja na możliwość nieprawidłowości, zgłoszoną przez głównego rewizora finansowego. Odnosi się to do stosowania ogłoszonych 1 czerwca „Norm dotyczących przejrzystości, kontroli i konkurencji zamówień publicznych Stolicy Apostolskiej i Watykanu”.

Na wniosek watykańskiego prokuratora dziś rano zabezpieczono dokumentację i komputery biura technicznego i administracji w Fabbrica di San Pietro. Nadzwyczajnym komisarzem dla tej instytucji Franciszek mianował nuncjusza abp Maria Giordana. Ma on wyjaśnić, czy doszło do nieprawidłowości, a także zreformować statuty oraz zreorganizować urząd techniczny i administrację w Fabbrica di San Pietro.

« 1 »

reklama

reklama

reklama