Od czwartku 390. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

Na Jasnej Górze, w czwartek 18 listopada, po zakończeniu dorocznych rekolekcji biskupów, rozpocznie się 390. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Tematami przewodnimi spotkania będą: podsumowanie wizyty ad limina apostolorum oraz XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów.

Dwudniowe obrady biskupów rozpoczną się w czwartek, w godzinach popołudniowych. Jedną z głównych kwestii będzie omówienie wizyty ad limina apostolorum, którą biskupi odbyli w czterech grupach od 4 do 29 października br. Koordynatorzy poszczególnych grup przedstawią tematy, które były poruszane w watykańskich dykasteriach oraz podczas spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem. Biskupi wymienią się też doświadczeniami, otrzymanymi radami oraz uwagami.

W czasie obrad podjęty zostanie również temat XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Został on zainaugurowany w Rzymie 9 i 10 października, a we wszystkich diecezjach na świecie – 17 października. Koordynatorem prac synodalnych w Kościele w Polsce jest bp Adrian Galbas, przewodniczący Rady Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski. Podczas zebrania Episkopatu głos zabierze również prof. Aleksander Bańka, który wziął udział w rozpoczęciu Synodu.

W związku z trwającym Rokiem Rodziny Amoris Laetitia, jednym z punktów obrad będą sprawy rodziny. Podejmowane inicjatywy przedstawi przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny bp Wiesław Śmigiel oraz dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. Przemysław Drąg.

Jednym z zaproszonych gości 390. Zebrania Plenarnego KEP będzie też dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce ks. Maciej Będziński. Jego obecność będzie związana z przypadającymi w 2022 roku jubileuszami: 400-leciem powołania do życia Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 200-leciem powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz 100. rocznicą podniesienia Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Dzieła św. Piotra Apostoła i Dzieła Misyjnego Dzieci do rangi dzieł papieskich.

Wśród kwestii prawnych, które zostaną poruszone na Jasnej Górze, znajdzie się m.in. konstytucja apostolska „Pascite gregem Dei” (Paście owczarnię Bożą), która wchodzi w życie 8 grudnia br. Na jej mocy papież Franciszek promulgował nowy tekst księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego, zawierający przepisy dotyczące sankcji karnych w Kościele. Mówi ona m.in. o karaniu sprawców wykorzystywania seksualnego małoletnich, czy przestępstw gospodarczych.

Oprócz aktualnych spraw związanych z życiem Kościoła w Polsce, podczas zebrania biskupów zostaną przeprowadzone wybory do niektórych gremiów Konferencji Episkopatu Polski.

Zebranie zakończy się w piątek 19 listopada wczesnym popołudniem. Po obradach planowana jest publikacja komunikatu końcowego, a także konferencja prasowa dla dziennikarzy około godziny 14.00.

BP KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama