reklama

Muzyka zbliża do Boga

Msza św. w Bazylice Mariackiej rozpoczęła obchody 130-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie. Kardynał Dziwisz zwrócił uwagę, że Akademia Muzyczna od stu trzydziestu lat tworzy wspaniałe dzieło i wnosi niepodważalny wkład w kulturę.

- To, co dokonuje się w sercach i sumieniach waszych i co dokonywało się w sercach i sumieniach waszych poprzedników tworzących akademicką wspólnotę, to wszystko było i jest doświadczeniem służącym pięknemu życiu i poszukiwaniu piękna, które pochodzi od Boga - powiedział kardynał Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. w Bazylice Mariackiej, która rozpoczęła obchody 130-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie.

Kardynał odwołał się do Liturgii Słowa, przypominając, że zostaliśmy wezwani do świętości i piękna oraz do przestrzegania Bożego prawa. W zamian dostaliśmy obietnicę, że staniemy się ludem Pana, który wywyższy nas ponad wszystkie narody. Fakt ten znajduje szczególne odzwierciedlenie w powołaniu artysty, który szukając piękna i doskonałości, szuka samego Boga.

- Jak bardzo sprawdzają się te słowa w życiu artysty, który poprzez wielką pracę nad swym talentem jest człowiekiem nieustannie szukającym Boga, szukającym doskonałości, dążącym do tego, co wykracza poza granice widzialnego świata. Trafnie ujął to św. Jan Paweł II w Liście do artystów, kiedy pisał, że „artysta nieustannie poszukuje ukrytego sensu rzeczy, z wielkim trudem stara się wyrazić rzeczywistość niewysłowioną" - mówił.

Kardynał zwrócił uwagę, że Akademia Muzyczna od stu trzydziestu lat tworzy wspaniałe dzieło i wnosi niepodważalny wkład w kulturę.

- Za to wszystko dziękujemy dziś Wszechmogącemu w tej Eucharystii, sprawowanej w sercu historycznego Krakowa. Dziękujemy za wspaniałych pedagogów i mistrzów. Dziękujemy za pilnych i pojętnych studentów. Dziękujemy za ofiarnych pracowników administracji Uczelni. Dziękujemy za wszystkich, którzy tworzyli i tworzą to dzieło i za związane z nim osiągnięcia.

Emerytowany metropolita krakowski zwrócił uwagę na szczególny nakaz Jezusa, zawarty w dzisiejszej Ewangelii: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski", odnosząc go bezpośrednio do przesłania i zobowiązania na przyszłość dla Akademii Muzycznej.

Na zakończenie, kardynał przywołał słowa Benedykta XVI, który przemawiając 4 lipca 2015 roku w Castel Gandolfo, gdy otrzymywał doktorat honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Akademii Muzycznej w Krakowie, mówił, że pierwszym źródłem muzyki jest doświadczenie miłości, drugim - doświadczenie smutku, a trzecim - spotkanie z tym, co Boże.

Podczas Eucharystii został odczytany list Benedykta XVI, w którym papież emeryt wyraził swoje przekonanie o tym, że dzięki muzyce Polacy zachowują siłę pokoju i pojednania.

- Z całego serca życzę Państwu, abyście nadal mogli być posłańcami piękna i dobra w świecie, który tego usilnie potrzebuje - pisał Benedykt XVI.


Joanna Folfasińska, Archidiecezja Krakowska

źródło: Joanna Adamik, Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej, www.diecezja.pl

Homilia kard. Stanisława Dziwisza

List Benedykta XVI

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama