Patriotyczna wystawa „Polonia sacra”

W Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca patriotycznej wystawy „Polonia sacra”, która eksponuje rolę Kościoła katolickiego w kształtowaniu i zachowaniu tożsamości narodowej Polaków.

W słowie wprowadzenia metropolita krakowski tłumaczył tytuł wystawy „Polonia sacra” – „Święta Polska”.

– Święta swoją wielką chrześcijańską tradycją. Odwołam się tutaj do słów wielokrotnie powtarzanych przez kard. Wojtyłę, że rok 966 to był nie tylko początek chrześcijaństwa w Polsce, ale także dziejów polskiego narodu i polskiej państwowości. Te rzeczy były zawsze w naszej historii ściśle powiązane, stąd nie możemy także uciekać od tego tytułu, który będzie tytułem wystawy „Polonia sacra”.

Arcybiskup wyraził wdzięczność wszystkim organizatorom i fundatorom wystawy oraz poprosił dziennikarzy, by swoją pracą przybliżyli społeczeństwu ideę tej wystawy oraz by ona przez swoje zaistnienie stanowiła ważny wkład archidiecezji krakowskiej do obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego ks. prof. Andrzej Witko podkreślił, że wystawa ta sięga do dwóch podstawowych fundamentów związanych z wielkim przesłaniem narodowym, ale prezentuje spojrzenie na historię pod kątem tego co jest święte.

– Korzystamy przede wszystkim z zasobów wyjątkowych dzieł sztuki zgromadzonych na terenie archidiecezji krakowskiej, prezentujemy szereg obiektów, które mają wskazać tę niezwykłą duchową przestrzeń odkrywaną przez całe pokolenia w tęsknocie za wolną Polską.

Dyrektor wyjaśnił, że wystawa zwraca uwagę na przywiązanie polskiego narodu do Matki Najświętszej oraz na rolę i wpływ patronów Polski. Ukazane są także wyjątkowe postaci osób duchownych, a także wątki typowo patriotyczne, ze szczególnym naciskiem na osobę kar. Stefana Sapiehy czy kard. Karola Wojtyły.

– Wystawa zawiera się w 20 pomieszczeniach prezentujących nierzadko zaskakujące czy nawet prowokujące elementy scenografii. Jest to związane ze szczególnym zaproszeniem kierowanym do ludzi młodych.

Kustosz Muzeum Archidiecezjalnego ks. Jacek Kurzydło podkreślił, że dzieła sztuki eksponowane na wystawie pochodzą aż z 14 parafii, klasztorów, muzeów. Wystawa liczyć będzie ok. 200 obiektów, z których 16 pochodzi spoza Krakowa, ale z terenów archidiecezji krakowskiej. 105 dzieł pochodzi z samego Krakowa. Najwięcej, bo 51, zostało wypożyczonych z kurii metropolitarnej, 26 z parafii archikatedralnej na Wawelu. Kustosz zdradził także, że podczas otwarcia wystawy zaprezentowana zostanie iluminacja fasady muzeum.

Dr Józef Skrabski wyznał, że prawdziwym rarytasem wystawy będzie obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła w Raciborowicach. Podkreślił, że jest to odkrycie ostatnich miesięcy – wysokiej klasy dzieło datowane na 1536 rok. Obraz niezwykłej urody stanowić będzie prawdziwą perłę wystawy.

Proboszcz Katedry Wawelskiej ks. prał. Zdzisław Sochacki wyjaśnił, że zanim kard. Wojtyła został papieżem to czynił starania, by powstało muzeum streszczające całą historię naszej ojczyzny, która ceni sobie wolność i niepodległość, która chce zachować wiarę i kulturę chrześcijańską. Takim muzeum jest dziś Muzeum Skarbca Katedralnego. Wyraził radość, że dyrektor ks. prof. Andrzej Witko zaproponował współpracę przy wystawie „Polonia sacra”.  Ks. Sochacki wyjaśnił, że wiele eksponatów związanych będzie z pasterzami Kościoła krakowskiego. Zdradził także, że w tym czasie krypta marszałka Piłsudskiego będzie stała otworem. Podczas trwania wystawy Muzeum Archidiecezjalne i Muzeum Katedralne połączone będą jedną kartą wstępu.

Dyrektor Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu ks. prof. Jacek Urban powiedział, że na cele wystawy wypożyczono kilka dyplomów pergaminowych i kilka ksiąg rękopiśmiennych, m.in. bullę kanonizacyjną św. Stanisława z roku 1253, Rocznik Kalendarz Krakowski z tego samego czasu czy znak pielgrzymi św. Stanisława z II poł. XIII wieku, których na świecie zachowało się kilkanaście.

Wystawa Polonia Sacra potrwa w Muzeum Archidiecezjalnym Kard. Karola Wojtyły w Krakowie od 7 listopada 2018 r. do 14 kwietnia przyszłego roku.

Justyna Walicka, Archidiecezja Krakowska

źródło: Joanna Adamik,  Joanna Adamik, www.diecezja.pl

FOTORELACJA

Nagranie z konferencji prasowej

« 1 »

reklama

reklama

reklama