Projekt „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny”

W ramach projektu pn. „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny” Caritas Diecezji Poznańskiej kontynuuje „domową” hodowlę dżdżownic kalifornijskich.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej od połowy czerwca 2016 roku wdraża projekt pt.: „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny”, realizowany w ramach „Programu współdziałania Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi na lata 2016-2017”. Realizacja projektu przebiega w obszarze tematycznym dotyczącym przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i jego skutkom. 

Projekt polega na stworzeniu ogrodu na bazie posiadanego zasobu schroniska dla osób bezdomnych, jakim jest ziemia uprawna, w którym zostaną wprowadzone nasady ziół, kwiatów jadalnych oraz uprawa słonecznika bulwiastego (topinamburu), a także zaprowadzenie hodowli dżdżownicy kalifornijskiej. Planowane jest również utworzenie małej szkółki drzew iglastych (w tym m. in. świerków i jodły). Adresatami zadania są osoby bezdomne – głównie mieszkańcy schroniska przy ul. Krańcowej w Poznaniu.

Hodowla dżdżownic kalifornijskich, to siedem plastikowych pojemników, zbudowanych według nowatorskiego pomysłu wolontariusza Caritas, zawierających podłoże – pomieszaną ziemię z kuchennymi odpadkami, w którym dżdżownice pracowicie, mimo trwającej zimy, przetwarzają odpadki na kompost. Uzyskaliśmy już potwierdzenie naszych wcześniejszych przypuszczeń, że można zimą z powodzeniem hodować w domu dżdżownice kalifornijskie. Teraz ze spokojem oczekujemy następnych „plonów” w postaci czystego, pięknie pachnącego kompostu, który trafi niebawem do naszych doniczek z kwiatami. Zakładamy również, że przepis na taki kompost będzie dla wielu miłośników kwiatów wspaniałym podarunkiem z okazji święta wiosny i rozpoczynającego się sezonu działkowego!

Projekt jest realizowany w schronisku dla osób bezdomnych „Dom Charytatywny Przystań”, ul. Krańcowa 10 w Poznaniu. Koordynatorem zadania jest Pani Anna Michalak, tel. 668 162 697. Potrwa do czerwca 2017 roku.

Zaprojektowane działania mają przede wszystkim na celu nabycie oraz uzupełnienie u beneficjentów projektu kompetencji społecznych takich jak: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania więzi emocjonalnych, ćwiczenie wytrwałości w dążeniu i osiągania zamierzonego celu, ćwiczenie umiejętności skutecznego porozumiewania się i komunikowania potrzeb, szeroko rozumiana aktywizacja i reintegracja społeczna.

Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Caritas Polska.

« 1 »

reklama

reklama

reklama