Ksiądz a dziecko - temat podjęty przez kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej

Kontrowersyjny temat „Ksiądz a dziecko” podjęli redaktorzy pisma „Pastores”, kwartalnika poświęconego formacji kapłańskiej.

„Zaproponowany tytuł kolejnego numeru kwartalnika nawiązuje do jednej ze sfer relacji duchownych najbardziej dziś opisywanych i ukazywanych w mediach. W znacznej mierze dotyczą one dramatycznie zaprzepaszczonych więzi z dziećmi, a wręcz przestępstw, jakich dopuścili się duchowni w ostatnich dziesięcioleciach” – piszą członkowie redakcji we wstępie do numeru.

Pismo zawiera między innymi wywiad z Józefem Augustynem SJ, dotyczący nadużyć seksualnych wobec osób niepełnoletnich w Kościele. Rozmówca wskazuje, że problemy te pojawiają się już od dawna, lecz dziś dopiero zaczęły być nagłaśniane. Należy realnie wspierać ofiary takich zachowań, a sprawców faktycznie karać – nie zaś jedynie przenosić na inną placówkę. Augustyn wskazuje także na błędy wizerunkowe, jakie popełniano w obliczu wybuchu skandali pedofilskich. Jednocześnie trzeba pamiętać, by nie wpadać w myślenie w kluczu odpowiedzialności zbiorowej. Kto ma czyste sumienie, nie powinien z powodu medialnego zastraszenia unikać teraz kontaktu z dziećmi.

„Pastores” nie ogranicza się jednak do tego kontrowersyjnego aspektu tematu „Ksiądz a dziecko”. Autorzy przyglądają się zagadnieniu dzieciństwa w perspektywie biblijnej, wychowawczej i pastoralnej. Biblista ks. Haręzga pokazuje ewangeliczny wzorzec dziecięctwa Bożego, pedagog R. Skrzyniarz przedstawia wzorce wielkich świętych wychowawców z historii Kościoła, zaś znany duszpasterz D. Chmielewski SDB odpowiada na pytanie o ewentualne duchowe zagrożenia związane z posyłaniem dziecka na naukę sztuk walki. Oprócz tego na łamach „Pastores” pojawiają się między innymi: Janusz Wardak – ojciec dziesięciorga dzieci, amerykański apologeta P. Kreeft, a także kardynał Robert Sarah.

M. Walczak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama