Obchody 25-lecia reformy administracyjnej Kościoła w diecezjach

Kościół w Polsce 25 marca świętuje Jubileusz 25-lecia reorganizacji struktur administracyjnych.

Papież Jan Paweł II na mocy bulli „Totus Tuus Poloniae Populus” (Cały lud Twój w Polsce) z 25 marca 1992 r. ustanowił trzynaście nowych diecezji, a osiem dotychczasowych podniósł do rangi archidiecezji.

Nowo powstałe diecezje to: bielsko-żywiecka, elbląska, ełcka, gliwicka, kaliska, legnicka, łowicka, radomska, rzeszowska, sosnowiecka, toruńska, warszawsko-praska i zamojsko-lubaczowska.

W ramach obchodów 25-lecia powstania diecezji są celebrowane uroczyste Msze św., biskupi napisali okolicznościowe listy pasterskie do wiernych. Z tej okazji podjęto także w poszczególnych diecezjach szereg inicjatyw mających na celu upamiętnienie tego historycznego wydarzenia: konferencje tematyczne, synod, koncerty, wystawy, pokazy fotografii, wydanie okolicznościowych książek podsumowujących najważniejsze wydarzenia na przestrzeni 25 lat.

O wybranych inicjatywach w diecezjach, które powstały 25 marca 1992 r. można przeczytać na stronie: episkopat.pl

***
Reorganizacja struktur administracyjnych Kościoła w Polsce w 1992 r. przyczyniła się do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju duszpasterstwa w Polsce. Była ona wypełnieniem woli Ojca Świętego Jana Pawła II wynikającej z troski duszpasterskiej o katolików.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama