Duże zainteresowanie "Duchowością dla Warszawy". Będzie kontynuacja

Wykładem i dyskusją o „epoce niedojrzałych mężczyzn i syndromie Piotrusia Pana” zakończyły się spotkania w ramach „Duchowości dla Warszawy”. Na kolejne wykłady PWTW zaprasza od października br.

Cykl wykładów spotkał się dużym zainteresowaniem mieszkańców stolicy, dlatego na kolejne – Papieski Wydział Teologiczny zaprosi już w nowym roku akademickim – 19 października.

Podczas ostatniego przed wakacjami wykładu otwartego dr inż. Jacek Pulikowski wykładowca Studium Rodziny przedstawił szerokie spektrum problemu niedojrzałości mężczyzn uwarunkowanej historycznie, kulturowo oraz będącej wynikiem niewłaściwego wychowania. Wskazał jednocześnie na konsekwencje tej niedojrzałości, która odbija się na wszystkich płaszczyznach życia małżeńskiego i rodzinnego. Zauważył konieczność właściwych wzorców męskich, wysiłku pracy nad sobą obojga małżonków przy jednoczesnym zakorzenieniu w wierze i wartościach chrześcijańskich.

Zdaniem Pulikowskiego zadaniem wspólnoty Kościoła jest takie wychowywanie chłopców na mężczyzn, aby później jako ojcowie, byli zdolni stworzyć w swoich rodzinach warunki sprzyjające rozwojowi ku świętości. – Trzeba w Kościele stworzyć twardą, męską ofertę – zaapelował. – Jeden na dziesięciu mężczyzn w kościele zaśpiewa Godzinki, reszta w tym czasie patrzy, czy coś się nie odrywa, czy gdzieś nie trzeba interweniować. Na szczęście w parafiach powstaje coraz więcej wspólnot dla mężczyzn np. Przymierze Wojowników czy Mężczyźni Św. Józefa.

Dyskusja panelowa z udziałem prelegenta, a także filozofa i psychoterapeuty Jacka Masłowskiego oraz s. Anny Marii Pudełko, psychopedagoga powołania była okazją do refleksji nt. rodziny i kultury, które hołubią tzw. Piotrusiów Panów. Poprowadziła ją s. Judyta Pudełko z PWTW.

Zdaniem panelistów rodzicom czasem łatwiej jest kochać swoje słodkie, podporządkowane dzieci, niż „niedoskonałego” współmałżonka. Dzieciocentryzm powoduje, że zachwiane są role w rodzinie, a to ich zdaniem, prosta droga do wychowania Piotrusia Pana: mężczyzny niezdecydowanego, niedojrzałego, bojącego się podejmować życiowe decyzje, instrumentalnie traktującego innych i uciekającego przed trudnościami pod skrzydła nadopiekuńczej mamy.

Wykłady otwarte w cyklu „Duchowość dla Warszawy” będą kontynuowane w następnym roku akademickim. Rektor PWTW ks. prof. Krzysztof Pawlina już teraz zapowiedział cztery spotkania w nowym roku akademickim, które będą zaproszeniem do pogłębiania życia duchowego.

Zapis wideo debaty dostępny jest na stronie www.pwtw.pl

Źródło: ks. Przemysław Śliwiński, archwwa.pl

Zdjęcie: Plac Zamkowy w Warszawie, autor: Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.0 pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama