Odpust metropolitalny w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach

Dziś, 15 sierpnia, w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach, odbywa się odpust metropolitalny dla górnośląskich diecezji: gliwickiej, opolskiej i archidiecezji katowickiej.

Słowo powitania na rozpoczęcie uroczystości skierował do zgromadzonych ordynariusz gliwicki, biskup Jan Kopiec.

W świątyni będącej niegdyś miejscem modlitwy konwentu cysterskiego, wskazał on na dziedzictwo sięgające XIII w., na siłę Kościoła, który może zmieniać oblicze tej ziemi oraz na przesłanie płynące z tego miejsca, że życie silniejsze jest od ludzkiej złości i nienawiści. Biskup Kopiec jako wzór w drodze do pełnej dojrzałości i doskonałości przywołał Matkę Bożą, którą czcimy i do której zwracamy się z prośbami o wstawiennictwo.

Obok uczczenia Maryi wniebowziętej odpust w Rudach jest okazją do świętowania jubileuszy byłych i obecnych pasterzy diecezji Metropolii Górnośląskiej: arcybiskupa Alfonsa Nossola, seniora diecezji opolskiej z racji 85. urodzin, 60. rocznicy święceń kapłańskich oraz 40. rocznicy sakry biskupiej, arcybiskupa seniora Damiana Zimonia, pierwszego w dziejach Górnego Śląska metropolity katowickiego z okazji 60. rocznicy Jego święceń kapłańskich oraz biskupa seniora diecezji gliwickiej ks. Gerarda Kusza w 55. rocznicę święceń kapłańskich i w 32. rocznicę święceń biskupich.

W uroczystościach uczestniczą także Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc oraz bp Rudolf Pierskała z diecezji opolskiej.

Mszy św. o godz. 11:00 przewodniczył i homilię wygłosił biskup opolski Andrzej Czaja.

W swojej homilii bp Czaja wskazał na znaki, które daje nam Bóg, na szczególny znak niewiasty. Nawiązał przy tym do objawień Maryi w Fatimie, która wzywała do modlitwy i nawrócenia, przestrzegając przed piekłem i utratą zbawienia.

- Ta, która jest wniebowzięta, która jest Królową nieba i ziemi, przychodzi zmobilizować nas do tego, abyśmy szli drogą do nieba i wskazała też bardzo konkretny program. Wszystko z myślą o tym, aby nie zmarnować tego czasu łaski, czasu zbawienia nam danego. - mówił hierarcha.

Przytaczając słowa św. Pawła mówiące o tym, że w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia, bp Czaja wezwał - Trzeba więc należeć do Chrystusa, do Chrystusa się przyznawać, Chrystusa uznawać Panem, Królem i Zbawicielem.

Przypominając o ubiegłorocznym jubileuszowym akcie przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, kaznodzieja pytał o to co już zrobiliśmy, by Jezus bardziej królował w sercu, w rodzinie i w społeczeństwie. Zachęcił też, aby w roku fatimskim zrobić sobie rachunek sumienia na ile poddajemy swoje życie Jezusowi.

Bp Czaja podkreśli, że wzorem dla nas jest Maryja, w której życiu Jezus był Królem, był na pierwszym miejscu. W objawieniach przekazała ona trzy wskazania: pokutę, nabożeństwa wynagradzające za grzechy swoje i świata oraz modlitwę różańcową.

Biskup zwrócił uwagę na zanikające w obecnych czasach poczucie grzechu i winy oraz pojawiające się samo-usprawiedliwianie. Zachęcił do rzetelnego rachunku sumienia, nazywania grzechu po imieniu i wyznawania go Bogu, który usprawiedliwia i uwalnia. Przypomniał jednocześnie o wezwaniu do głoszenia Dobrej Nowiny także innym, aby nie tylko dbać o swoją duszę, ale iść i głosić Ewangelię, dawać świadectwo życia.

- Nie może nam być obojętne zbawienie tych, którzy koło nas żyją - mówił bp. Czaja. Obok chrześcijańskiego napominania zachęcał do wynagradzania Bogu za grzechy nasze i naszych bliźnich, gdyż na takim podłożu odradza się wiara.

Kaznodzieja zwrócił także uwagę na moc modlitwy różańcowej. - Kontemplowanie wraz z Maryją tajemnic życia Jezusa uświadamia nam jak wiele Bóg dla nas uczynił, jak bez Boga nie ma zbawienia. Z modlitwy tej rodzi się uwielbienie dla Boga jako Króla, Pana i Zbawcy.

Trzeba, aby Chrystus królował, Maryja przyszła, aby nam to przypomnieć, aby nie zmarnować łaski zbawienia. - mówił na zakończenie homilii biskup Czaja.

W czasie Eucharystii słowo na zakończenie wygłosił arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Przytoczył on historię powstania metropolii i nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce, który nastąpił 25 lat temu.

-Struktury Kościoła są w służbie ewangelizacji. Chodzi o to, aby ludzie poznali Jezusa. - mówił arcybiskup.

Abp Skworc wskazał, że wprowadzone zmiany wyzwoliły duszpasterską energię kapłanów, osób konsekrowanych i zaangażowanych osób świeckich, konkretnych wspólnot parafialnych i diecezjalnych.

Następnie hierarcha omówił działania podejmowane w diecezjach, ich rozwój i współpracę w ramach metropolii. Wspólne występowanie duszpasterzy w ważnych sprawach, jak świętowanie niedzieli, czy w kwestiach ekologii. Przypomniał wspólne inicjatywy podejmowane w metropolii, takie jak rok życia konsekrowanego i rok rodziny z Metropolitalnym Świętem Rodziny.

Abp Wiktor Skworc podkreślił jednak, że nade wszystko ważna jest ewangelizacja. - Musimy nie dzielić, a łączyć. Nie jest to przymus zewnętrzny, ale płynąca ze spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym powinność, pełnienie Jego polecenia: Idźcie i głoście". - mówił. - Kościół jest bowiem wspólnotą tych, którzy go spotkali, doświadczyli mocy Jego zmartwychwstania, Jego miłosiernej miłości. On na nas spojrzał. Spojrzał na każdego z nas. Nie możemy o tym nie mówić. Nie możemy nie mówić o tej radości spotkania z Bogiem.

Na zakończenie metropolita katowicki wskazał na zachętę i mobilizację jaką daje obecność u Pokornej Służebnicy Pańskiej w uroczystość jej wniebowzięcia oraz życzył zgromadzonym Bożego błogosławieństwa w realizacji posłania "Idźcie i głoście".

Na koniec uroczystej Eucharystii zostały złożone życzenia biskupowi seniorowi diecezji gliwickiej ks. Gerardowi Kuszowi z okazji obchodzonych jubileuszy 55. rocznicy święceń kapłańskich i w 32. rocznicę sakry biskupiej.

Tradycyjnie w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zostały poświęcone zioła, zboża, owoce i kwiaty.

Po końcowym błogosławieństwie nastąpił akt zawierzenia Matce Bożej Pokornej.

Po Mszy św. na dziedzińcu starego opactwa odbył się koncert pieśni maryjnych w wykonaniu chórów połączonych.

W ramach obchodów odpustu metropolitalnego o godz. 15:00 w bazylice rudzkiej odbędą się uroczyste świąteczne nieszpory, którym przewodniczył będzie abp metropolita senior Damian Zimoń. W modlitwie uczestniczyli będą również bp Jan Kopiec i bp senior Jan Wieczorek - pierwszy biskup gliwicki.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama