Przesłanie z Gietrzwałdu i wystawa o bł. Honoracie

W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej otwarto wystawę poświęconą bł. Honoratowi Koźmińskiemu.

W przyjaznych murach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej na warszawskiej starówce we wspomnienie Aniołów Stróżów – 2 października wieczorem miała miejsce premiera książki bł. Honorata Koźmińskiego pt. Przesłanie z Gietrzwałdu. Chwała Jezusowi przez Maryję Niepokalanie Poczętą. 

Jest to niepublikowany do tej pory rękopis Błogosławionego, który po 139 latach od powstania został wydany w wydawnictwie „Fronda”. Bł. Honorat napisał go w Zakroczymiu pod koniec 1878 r. po objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Za wstęp do publikacji posłużył tekst autorstwa o. Gabriela Bartoszewskiego, który jako referat został wygłoszony w setną rocznicę tych objawień.

Zebranych gości przywitał w dyrektor Muzeum ks. dr Mirosław Nowak, a następnie w kulisy wydania książki wprowadziła Anna Śmigielska, koordynator projektu ze strony wydawnictwa.

Rozmowę z zaproszonymi gośćmi poprowadził Marek Zając, dziennikarz i publicysta. O książce, wystawie i bł. Honoracie mówili: o. Gabriel Bartoszewski OFMCap., wicepostulator sprawy kanonizacji bł. Honorata, prof. Wiesław Jan Wysocki z UKSW w Warszawie, historyk, profesor nauk humanistycznych oraz o. Grzegorz Filipiuk OFMCap., dyrektor archiwum i koordynator obchodów Roku bł. Honorata Koźmińskiego. Prelegenci zauważyli fenomen bł. Honorata, który rozumiał objawienia Matki Bożej jako kolejną szansę dla zniewolonej Polski, aby nie poddała się i obudziła swojego ducha przez modlitwę, szczególnie różańcową i walkę z każdym rodzajem zniechęcenia. Podkreślono, że działalność ojca Honorata to nowa ewangelizacja w XIX wieku. Bł. Honorat jak wprawny reporter relacjonował wizytę Polskiej delegacji w Rzymie u papieża Piusa IX, opisywał dokładnie Warmię i Gietrzwałd – miejsce objawień, a przede wszystkim zostawił dziennik tych objawień. Nie mógł pielgrzymować do Gietrzwałdu, ale wysyłał tam swoje penitentki, które dokładnie relacjonowały to co się tam wydarzyło. Głos zabrała także przełożona generalna zgromadzenia Służek NMP m. Mirosława Grunt, opowiadając o założeniu przez bł. Honorata tego zgromadzenia w związku z objawieniami. Matka Boża Gietrzwałdzka do dziś jest nazywana fundatorką sióstr służek tak, jak chciał tego Honorat.

Na zakończenie rozmowy miała miejsce miła uroczystość. Prof. Wysocki został uhonorowany przez prowincjała Braci Mniejszych Kapucynów o. dr. Andrzeja Kiejzę dyplomem i medalem z wizerunkiem bł. Honorata. Te wyróżnienia są przyznawane w Roku bł. Honorata osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozpowszechniania osoby bł. Honorata i jego dzieła w Polsce i Kościele. Prof. Wiesław Wysocki jest m.in. autorem pomysłu utworzenia celi poświęconej bł. Honoratowi w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Podczas spotkania uczestnicy zwiedzali wystawę pt. „Bł. Honorat Koźmiński, kapucyn, 1829-1916 – zakonnik, kapłan, patriota, pedagog, pisarz, założyciel zgromadzeń”, której autorami są: Aleksandra Jędryszka i Radosław Ozonek z Tygodnika „Lubartowiak” oraz o. Grzegorz Filipiuk OFMCap. Wystawa będzie w Muzeum Archidiecezji do 20 października br. Wyjątkowo, tego wieczoru można było również obejrzeć oryginał rękopisu prezentowanej książki, który na chwilę opuścił archiwum w Zakroczymiu.

Książkę „Przesłanie z Gietrzwałdu” można nabyć w księgarniach i wydawnictwie „Fronda”.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao