Obradowała Rada Duszpasterska archidiecezji przemysko-warszawskiej

Konsultacje w sprawie kalendarza liturgicznego i przygotowania do jubileuszu 325-lecia pełnej jedności eparchii przemyskiej ze Stolicą Piotrową – to niektóre tematy obrad greckokatolickiej Rady Duszpasterskiej archidiecezji przemysko-warszawskiej.

Posiedzenie odbyło się w Warszawie przy parafii greckokatolickiej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Miodowej 16. Spotkaniu przewodniczył abp Eugeniusz Popowicz. Rozpoczęło się od nabożeństwa do św. Jozafata Kuncewicza. 

Podczas obrad omówiono min.: plan duszpasterski na 2018 rok, przygotowania archidiecezji do jubileuszu 325-lecia pełnej jedności eparchii przemyskiej ze Stolicą Piotrową, efektywność wprowadzenia w życie programu duszpasterskiego „Żywa Parafia”. Omówiono również szereg spraw związanych z działalnością Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej.

Istotną kwestią jest także przeprowadzenie konsultacji w parafiach w sprawie kalendarza liturgicznego. Jest to wypełnienie ustaleń II Soboru Kościoła greckokatolickiego, który odbywał się w październiku 2014 r. w Przemyślu. Poruszono wtedy kwestię zmiany kalendarza juliańskiego na gregoriański. Zdecydowano, że postulat zostanie poddany konsultacjom z wiernymi w całej Polsce za pomocą specjalnych ankiet.

Obecnie cały Kościół greckokatolicki w naszym kraju używa kalendarza juliańskiego, który jest „opóźniony” względem powszechnego gregoriańskiego o 13 dni. Dla przykładu: Boże Narodzenie, czyli 25 grudnia w kalendarzu juliańskim przypada, kiedy w kalendarzu gregoriańskim jest już 7 stycznia. Sprawia to niekiedy trudności dla osób, które pracują albo się uczą, bo żeby świętować muszą brać urlop. Powołana została specjalna komisja, która pracuje nad tym, jak ewentualna zmiana miałaby się odbyć.

Według Kodeksu kanonów Kościołów Wschodnich Rada Duszpasterska jest zespołem doradczym, który składa się głównie z duchownych, zakonników lub członków stowarzyszeń życia wspólnego na wzór zakonników, a zwłaszcza ze świeckich wyznaczonych w sposób określony przez Biskupa eparchialnego. Do rady tej mogą być powołani jedynie chrześcijanie odznaczający się niezachwianą wiarą, dobrymi obyczajami i roztropnością. Jedynie do Biskupa eparchialnego należy zwoływanie rady według potrzeb apostolstwa, przewodniczenia jej i opublikowania omawianych przez nią spraw.

pab / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama