Biblistka wyjaśnia Ewangelię. Otwarte spotkania „Lectio continua”

Już od 6 lat biblistka s. dr Judyta Pudełko prowadzi w Warszawie cotygodniowe otwarte spotkania Lectio continua. Każdy kto chce posłuchać Biblii, lepiej ją zrozumieć może po prostu przyjść w środę o 19.30.

Pod tą łacińską nazwą kryje się czytanie Pisma świętego, a uczestnicy spotkań mogą też słuchać komentarzy biblistki z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Środowe wieczorne spotkania cieszą się sporym zainteresowaniem, uczestniczy w nich regularnie nawet kilkadziesiąt osób, ale można też przyjść na nie „z marszu”. Spotkania mają formułę otwartą, nie ma żadnej listy czy zapisów. Każdy kto chce posłuchać Biblii, lepiej ją zrozumieć może po prostu przyjść w środę o 19.30. Spotkania odbywają się w Domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej 11 i trwają około półtorej godziny. Można przyjść jednorazowo, albo przychodzić co tydzień.

Wszystko zaczęło się od prośby studentów Podyplomowego Studium Biblijnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którzy poprosili s. Judytę Pudełko o wspólne czytanie Pisma świętego. – Nie tylko chodziło im o wprowadzenie do danej księgi biblijnej, ale bardziej o to, żeby razem czytając smakować żywe Słowo Boże – mówi biblistka.

Lectio continua rozpoczęli od lektury Ewangelii wg św. Marka, teraz zbliżają się do końca Ewangelii wg św. Jana – zostały już tylko dwa rozdziały. Najprawdopodobniej w grudniu – rozpoczną czytane kolejnej księgi, tym razem będą to Dzieje Apostolskie, aby przyjrzeć się drodze Kościoła.

Czym jest lectio continua?

Lectio continua to inaczej  lektura ciągła czyli czytanie jakiegoś dłuższego tekstu po kolei, fragment po fragmencie. W ten sposób lepiej możemy zrozumieć przesłanie całej Ewangelii. W kościele, często słyszymy tylko mały fragment wyrwany z szerszego kontekstu. Jeżeli kaznodzieja go wyjaśni – możemy go zrozumieć, ale bywa, że brakuje tego wyjaśnienia i pozostaje on niezrozumiały. Ciągła lektura Ewangelii daje lepsze zrozumienie całości – wyjaśnia s. Judyta Pudełko. Z komentarzy można korzystać również online gdyż nagrania ze spotkań zostały włączone do Uniwersytetu Biblijnego online na portalu Orygenes+ http://www.university.orygenes.pl/courses/ewangelia-jana-2/

Od Słowa do życia

Środowe spotkania rozpoczynają się wspólną modlitwą do Ducha Świętego. Potem czytany jest tekst Pisma świętego. – Najpierw po grecku, żeby wybrzmiał w tym języku, w którym został napisany, następnie w języku polskim – mówi s. Judyta Pudełko. Następnie jest czas na komentowanie tego tekstu. Biblistka komentuje przeczytany tekst zdanie po zdaniu, nawet słowo po słowie, zwracając uwagę na to, co jest istotne i jak należy dane słowo czy werset zrozumieć. – Czasami są też różne propozycje rozumienia danego wersetu – zauważa s. Pudełko.

– To wszystko odnosimy do naszego życia, bo w lectio continua nie chodzi o znajomość różnych teorii na temat danego fragmentu ale o spotkanie z Jezusem, który poprzez Słowo do nas mówi. Zawsze ta lektura ma ukierunkowanie egzystencjalne i zaprasza do własnej, osobistej refleksji, która jest możliwa np. przez chwilę w kaplicy, bo po spotkaniach jest możliwość krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu. Pozwalamy usłyszanemu słowu jeszcze wybrzmieć w naszym sercu -podkreśla s. Judyta Pudełko.

Zauważa, że często słuchacze wręcz identyfikują się z bohaterami Ewangelii, porusza ich to, w jaki sposób reagowali ludzie, którzy spotkali się z Jezusem. Rodzą się wtedy pytania, których na ogół nie zadają sobie słuchając fragmentu Ewangelii w kościele. A tymczasem gdy na spokojnie sięgamy do słowa Bożego, wówczas odkrywamy, że opisane w Ewangelii sytuacje życiowe są podobne do naszych. Spotkali Jezusa i to zmieniło ich życie.

Biblistka wyjaśnia, że właśnie dlatego modlitwa na zakończenie spotkania przywołuje najważniejsze treści poruszone w lekturze a każdy może sobie wtedy postawić pytanie: Co to znaczy dla mnie? Jak ja spotykam Jezusa w mojej sytuacji życiowej? Do czego on mnie zaprasza?

Biuro Prasowe Archidiecezji Warszawskiej

źródło: ks. Przemysław Śliwiński, archwwa.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama