Katowice: Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

Kilka tysięcy młodych ludzi spotkało się w katowickiej archikatedrze na powakacyjnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Wiktor Skworc. W homilii podkreślał konieczność czystego serca i czystego postępowania.

Nawiązując do hasła roku duszpasterskiego „jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” metropolita katowicki zachęcał do modlitwy: „uczyń serca nasze według serca swego”. - Procesu upodobnienia nie jesteśmy w stanie przeprowadzić sami; sami nie potrafimy oczyścić naszego serca, dlatego ufamy mocy zbawczej Chrystusa, która działa przez sakramenty Kościoła – mówił kaznodzieja.

Arcybiskup katowicki zachęcał także młodych zebranych w katedrze, aby przyjmowali słowo Chrystusa ochoczym sercem, „zdolnym do współdziałania”. – Nade wszystko wyrażamy gotowość do wprowadzania słowa w czyn (…). A to oznacza, że Boga trzeba kochać całym sercem a bliźniemu przebaczać z głębi serca – powiedział.

Abp Skworc zapewnił o modlitwie razem z młodymi oraz za młodych. – Proszę o wasze zaangażowanie w problemy społeczne, o zauważanie ludzi „w ich utrapieniach”. Zwrócił się również do młodych o to, aby „zachowali siebie samych nieskalanymi od wpływów świata, również wirtualnego”.

Nawiązując do hasła „młodzi w Kościele” apelował do zebranych w katedrze. - Młodzi! Niech Kościół będzie młody waszą młodością; niech będzie czysty czystością waszych serc; niech Ruch Światło-Życie staje się mocny entuzjazmem młodości… Bądźmy wszyscy ludźmi czystego serca i czystego postępowania – zachęcał metropolita katowicki.

Po zakończonej Eucharystii podziękowano ks. Jarosławowi Ogrodniczakowi za wieloletnią posługę na rzecz Domowego Kościoła. Jego miejsce zajmie ks. Krzysztof Jarczyk. Podziękowania zostały także złożone Barbarze i Ryszardowi Czyrnikom, którzy w ostatnich latach byli parą odpowiedzialną Domowego Kościoła. Abp Wiktor Skworc powierzył także funkcję głównego odpowiedzialnego za Oazę Dzieci Bożych ks. Szymonowi Kosowi oraz rozdał dekrety moderatorom rejonowych, którzy będą pełnili posługę w poszczególnych rejonach archidiecezji w bieżącym roku katechetycznym.

Eucharystię koncelebrowało wielu księży związanych z Ruchem Światło-Życie. Był także obecny abp senior Damian Zimoń oraz bp Adam Wodarczyk. Przy ołtarzy stanął także bp nominat Grzegorz Olszowski, który – jak podkreślił abp Skworc – „wywodzi się z charyzmatu Ruchu Światło-Życie, a w tym roku prowadził nawet rekolekcje w Krakowie”. W samej katedrze znaleźli się także oazowicze, którzy przyjechali do Katowic z Chin. Piątka młodych ludzi będzie przeżywała swoje rekolekcje od poniedziałku w Wiśle-Jaworniku.

Powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie ma miejsce w katowickiej katedrze w pierwszą niedzielę września. Gromadzi każdorazowo kilka tysięcy młodych ludzi, którzy przez ostatni rok formowali się według charyzmatu ks. Franciszka Blachnickiego oraz uczestniczyli w minione wakacje w rekolekcjach oazowych.

ks.sk / Katowice

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao