Płock: nabożeństwo pokutne w intencji ofiar nadużyć w Kościele

W płockiej bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyło się dziś nabożeństwo pokutne za nadużycia seksualne, nadużycia władzy i sumienia w Kościele. Zarządził je biskup płocki, Piotr Libera.

Nabożeństwo w intencji ofiar nadużyć w Kościele, nadużyć seksualnych, władzy i sumienia, odprawione zostało dziś w Płocku z udziałem biskupa płockiego Piotra Libery, jego biskupa pomocniczego Mirosława Milewskiego oraz przedstawicieli duchowieństwa z diecezji. Poprzedziło ono jesienną konferencję dziekańską. 

Nabożeństwu przewodniczył ks. kan. Grzegorz Jendrzejewski, proboszcz parafii św. Floriana w Orszymowie, wicedziekan w dekanacie Wyszogród. W konferencji ascetycznej odwołał się do Listu Franciszka do Ludu Bożego. Przypominając ewangeliczne opisy, w których Jezus pomaga św. Piotrowi, zwrócił uwagę na „wciągającą siłę”, jaką ma grzech.

- W takiej sytuacji ratuje nas Jezus, tak jak uratował św. Piotra. Wyciągnięta ręka Jezusa do nas to sakramenty święte, lektura Pisma św., inne lektury religijne. Aby wytrwać, musimy mieć z Jezusem trwały kontakt. Wówczas On będzie trwał w nas, a my w Nim – powiedział ks. Jendrzejewski.

Zwrócił też uwagę, że należy systematycznie, regularnie korzystać z pomocy, jaką oferuje Bóg, zarówno w działaniu duszpasterskim, jak i w zwykłych sytuacjach życiowych, w kontaktach i relacjach z ludźmi. - Najwłaściwszą postawą, jest postawa Piotra przed Jezusem - trzeba być przed Nim na kolanach. Piotr mówi do Jezusa, że Ten powinien od Niego odejść, bo Piotr jest grzeszny, ale Jezus tego nie robi, zostaje z Piotrem, a potem daje mu klucze królestwa – interpretował duchowny.

W nabożeństwie w katedrze uczestniczyli nowo powołani dziekani, wicedziekani i ojcowie duchowni z 28 dekanatów w diecezji płockiej. Obecny był na nim biskup płocki Piotr Libera wraz z biskupem pomocniczym Mirosławem Milewskim.

Podobne nabożeństwa pokutne w intencji ofiar nadużyć w Kościele, zgodnie z wolą bp. Libery, zostaną odprawione w kościołach diecezji płockiej w piątek 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża. Będzie to dzień postu i modlitwy za „cierpienie wielu nieletnich z powodu wykorzystywania seksualnego, nadużyć władzy i sumienia” (por. List Franciszka do Ludu Bożego”), przez osoby duchowne i świeckie. Diecezjanie będą także w tym dniu modlić się za tych, którzy porzucili stan kapłański lub zakonny.

eg / Płock

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama