Wrocław: konferencja nt. bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych

We Wrocławiu odbyła się konferencja pod hasłem „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”.

Konferencja zorganizowana została przez Papieski Wydział Teologiczny, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.

Metropolita wrocławski podkreślił, że bezpieczeństwa nie zdobywa się raz na zawsze. – Szczególnie dziś – wobec nieprzewidywalności świata oraz występującego napięcia pomiędzy bezpieczeństwem i ludzką wolnością, rozumianą jako prawo do samostanowienia i bycia sobą, wciąż należy poszukiwać nowych dróg, prowadzących do zapewnienia człowiekowi tej cennej i upragnionej wartości – mówił hierarcha.

Wyraził również radość, że podjęta w 2016 r. w kontekście Światowych Dni Młodzieży współpraca pomiędzy różnymi instytucjami Kościoła wrocławskiego, Szkołą Główną Służby Pożarniczej z Warszawy oraz Wyższą Szkołą Policji ze Szczytna, znajduje swoją kontynuację w twórczych poszukiwaniach sposobów zapewnienia bezpieczeństwa wiernym, pragnącym oddawać cześć Bogu.

 – Na uwagę zasługuje interdyscyplinarny charakter podejmowanych działań. Przyczynia się to – jak wierzę – do wypracowania w sposób najbardziej kompetentny, reguł postępowania i dyrektyw, służących zarówno duszpasterzom, osobom i instytucjom odpowiedzialnym za zapewnienia bezpieczeństwa, jak i samym wiernym – spuentował abp Kupny.

W tym roku poza wykładami oraz następującymi po nich dyskusjami przeprowadzono po raz pierwszy ćwiczenia służb ratunkowych. Odbyły się one w dwupoziomowym kościele p.w. Krzyża Świętego we Wrocławiu, gdzie upozorowano wybuch pożaru podczas trwającego w świątyni nabożeństwa. Służby musiały ewakuować uczestników modlitwy oraz przystąpić do walki z ogniem.

– System zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzeń religijnych w Polsce istnieje, działa i wszyscy mogą czuć się bezpieczni – mówił prof. Bernard Wiśniewski, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji. Podkreślił przy tym utylitarny charakter spotkania. – Skupiamy się na nauce, a jednocześnie wypracowujemy takie aspekty funkcjonowania poszczególnych służb, które są do zastosowania dziś, co przyczyni się – jak wierzymy – do usprawnienia działalności zarówno organizacji religijnych, jak i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Patronami honorowymi przedsięwzięcia byli abp Józef Kupny oraz nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

xrk / Wrocław

« 1 »

reklama

reklama

reklama