O. Karol Meissner OSB jako jeden z "Wybitnych Wielkopolan"

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim wydała oświadczenie, w którym wymienia najwybitniejszych Wielkopolan, a wśród nich o. Karola Meissnera

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim, która jest gremium skupiającym katolików świeckich z różnych środowisk życia naukowego, kulturalnego i społecznego, którzy wspierają Metropolitę Poznańskiego w odpowiedzialności za działalność Kościoła oraz w kształtowaniu życia społecznego, wydała oświadczenie w 100. rocznicę odzyskania niepodległości „Wybitni Wielkopolanie”. Pośród wspomnianych kilkunastu najwybitniejszych Wielkopolan: świętych, duchownych, działaczy społecznych czy polityków wymieniono również o. Karola Meissnera OSB wspominając go jako „świętego człowieka”, dzięki któremu m.in. „udało się uratować przed upadkiem ten najstarszy wielkopolski klasztor”.

O ojcu Karolu Meissnerze napisano:

Ojciec Karol Meissner (1927-2017) w młodości jako sanitariusz niósł pomoc rannym w czasie powstania warszawskiego, w czasie którego został ranny i jako jeniec zesłany do Stalagu XI A w środkowych Niemczech. Po powrocie do kraju ukończył studia medyczne w Poznaniu, a następnie wstąpił do zakonu benedyktynów. Przebywał najpierw w klasztorze w Tyńcu, a później w opactwie w Lubiniu. Dzięki Jego zaangażowaniu i pracowitości udało się uratować przed upadkiem ten najstarszy wielkopolski klasztor. Ojciec Karol zasłynął jako wybitny znawca problematyki rodziny; problematykę tę wykładał na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, opublikował wiele książek z tej dziedziny i współpracował na tym polu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. W pamięci Wielkopolan pozostał jako „święty człowiek”, mędrzec, który poszukującym czy wątpiącym zawsze potrafił wskazać właściwą drogę do Boga.

Pełny tekst Oświadczenia

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama