Relacja ze spotkania szkoleniowego KIOD

W dniach 24-26 października 2019 r. w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem odbyło się szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego.

Było to kolejne z serii organizowanych przez Kościelnego Inspektora Ochrony Danych szkoleń dla podmiotów kościelnych z ochrony danych osobowych. Szkolenie zostało poprowadzone w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył zagadnień podstawowych. W tej części uczestnicy m.in. zapoznali się z ABC przygotowania i wdrożenia ochrony danych osobowych w podmiotach kościelnych oraz współpracy administratorów danych osobowych z IOD. Drugi z bloków dotyczył zagadnień specjalistycznych, w którym poruszono kwestie ochrony danych osobowych przy zastosowaniu monitoringu wizyjnego oraz ochrony danych osobowych przy dostępie do informacji publicznej.  

Gościem szkolenia była Pani dr Edyta Bielak- Jomma z Uniwersytetu Łódzkiego, która opowiedziała o możliwości przeprowadzenia kontroli przez państwowy organ nadzorczy w podmiotach kościelnych.

Zakończone spotkanie dało możliwość pogłębienia wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy osobami na co dzień zajmującymi się tą tematyką w podmiotach kościelnych.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama