Ślady świętych na Jasnej Górze

W życiu każdego świętego czy błogosławionego można odszukać maryjny wątek. Wielu z nich odznaczało się szczególną miłością do Matki Bożej Jasnogórskiej.

Z archiwów, zachowanych pamiątek i wot wynika, że Jasną Górę nawiedziło za życia ponad 120 osób wyniesionych potem do chwały ołtarzy. Jest tu też specjalna Kaplica Relikwii, otwarta tylko raz w roku, właśnie w tym czasie, 1 i 2 listopada.

Jasnogórskimi pielgrzymami byli m.in. święci: królowa Jadwiga Andegaweńska, abp Józef Bilczewski, abp Zygmunt Szczęsny-Feliński, bp Sebastian Pelczar, o. Maksymilian Maria Kolbe, o. Rafał Kalinowski, s. Faustyna Kowalska czy s. Urszula Ledóchowska. Największym był oczywiście św. Jan Paweł II, który nawiedzał Sanktuarium na wszystkich etapach swojego życia, jako papież sześciokrotnie.

Wśród wyniesionych do chwały ołtarzy, którzy pielgrzymowali na Jasną Górę byli nie tylko Polacy. Przybywał tu np. Jan XXIII czy Matka Teresa z Kalkuty.

Święty papież kiedy umierał w 1963 r. polecił ustawić przy swoim łóżku obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Kościół w swojej tradycji oddawał cześć świętym przez uszanowanie relikwii szczególnie męczenników. Na Jasnej Górze w XVII w. w odrębnej kaplicy też gromadzono ich doczesne szczątki. Dziś w Kaplicy Świętych Relikwii znajdującej się w bocznej nawie bazyliki, pod kaplicą Serca Pana Jezusa, są ich setki. Są te sprzed wieków, jak np. męczenników-Honorata i Kandydy czy św. Walentego i te współczesne, jak np. złożone przez córkę św. Joanny Beretty Molli, czy ofiarowane w 2008r. bł. Karola I Habsburga. Są także relikwie popularnego ostatnio św. Charbela.

Kaplica Relikwii otwierana jest najczęściej tylko raz w roku w związku z uroczystością Wszystkich Świętych. Ta jasnogórska zachwyca wystrojem. Podczas ostatniej konserwacji bazyliki odkryte zostały w niej prawdziwe arcydzieła: oryginalne zdobienia, polichromie na szafach i ołtarzach oraz wyjątkowe obrazy. Jako kryptę św. Barbary zaprojektował ją słynny wówczas architekt Goltzman. Od 1628 r. kilkakrotnie przebudowywana, w specjalnych, pozłacanych szafkach, w zdobionych relikwiarzach przechowywała cząstki świętych.

W kaplicy odprawiano kiedyś egzorcyzmy, „aby mieć wstawiennictwo świętych, by to oni wspomagali w zmaganiu się z duchem ciemności, z szatanem”.

Relikwie przypominają o społeczności świętych, która cieszy się już chwałą Niebios, zanosząc przed tron samego Boga prośby i modlitwy członków Kościoła pielgrzymującego. Kult relikwii stanowi istotny element kultu świętych.

Szczególnie wymownym znakiem „obecności” świętych jest specjalny relikwiarz wmurowany w tylną ścianę ołtarza w Kaplicy Matki Bożej. Został ufundowany przez NSZZ „Solidarność” w 2010 r. Znajdują się w nim relikwie: bł. kapelana Solidarności ks. Jerzego, s. Faustyny, o. Kolbe, bł. Honorata Koźmińskiego, św. Józefa Pelczara, św. abp. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego oraz św. abp. Józefa Bilczewskiego.

Przy tych doczesnych cząstkach świętych na chwilę modlitwy zatrzymują się pielgrzymi, którzy zwyczajowo obchodzą na kolonach ołtarz Matki Bożej Jasnogórskiej.

Innym przykładem ukazania więzi świętych polskich z Jasnogórską Królową jest cykl: „Święci i błogosławieni wpisani w Jasnogórski Wieczernik”. W arkadach Wieczernika wykonano techniką sgraffito postacie np. bł. Honorata Koźmińskiego, bł. Franciszki Siedliskiej, św. Alberta Chmielowskiego, św. Sebastiana Józefa Pelczara, bł. ks. Jerzego Popiełuszki czy Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Powszechna świadomość o więzi świętych polskich z Jasnogórską Bogurodzicą znalazła wyraz w wielu przedstawieniach ikonograficznych. Jest np. ryngraf Jasnogórskiej Bogurodzicy w otoczeniu polskich świętych i błogosławionych, który paulini podarowali Janowi Pawłowi II podczas jego trzeciej pielgrzymki do Polski w Roku Maryjnym 1987. Na ryngrafie pośrodku znajduje się Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, u góry monogram Maryi i banderola z napisem: „Regina Poloniae Ora Pro Nobis”. Dookoła wzdłuż krawędzi widać dwanaście owalnych medalionów z malowanymi miniaturami polskich świętych i błogosławionych. Są wśród nich m.in.: św. Kazimierz królewicz, św. Wojciech, św. Stanisław BM, św. Stanisław Kostka, bł. Karolina Kózkówna czy bł. Michał Kozal.

it / Częstochowa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama