Bądźmy obrońcami bezbronnych jak nasz patron – kard. Wyszyński

„Stawajmy nie tyle w obronie silnych, co raczej zawsze po stronie słabszych, zwłaszcza najsłabszych. Bądźmy obrońcami bezbronnych! Tak zawsze czynił nasz Patron” - napisali w oświadczeniu pracownicy i przyjaciele Centrum Badawczo-Dydaktycznego Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW.

Pracownicy i przyjaciele Centrum Badawczo-Dydaktycznego Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wydali oświadczenie w związku z decyzją TK ws. aborcji eugenicznej i protestami. 

Podkreślili, że patron uczelni, kard. Wyszyński, zawsze stawał w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Jak mówił do lekarzy w 1969r: „Był czas, gdy ostrzegaliśmy: ratujcie w Polsce człowieka! Ratujcie nowe życie! Ratujcie prawo człowieka do urodzenia się na polskiej ziemi! – Opuszczano ręce. Ostrzegano mnie: tego tematu nie należy poruszać, bo jest niebezpieczny. Ja nie widzę w nim tematu politycznego, widzę temat narodowy: moralności i etyki narodowej… (…) To jest walka o człowieka. Walka o naród!”.

Zwrócili uwagę, że w statucie UKSW wskazano jako szczególną misję „upowszechnianie i promowanie wartości chrześcijańskich, w szczególności katolickich, w życiu indywidualnym, społecznym, narodowym, państwowym”.

„Nie chodzi tu jedynie o mgliście określone wartości europejskie, ale nazwane explicite wartości chrześcijańskie. Wśród tych wartości uniwersytet przywiązuje szczególną wagę do ochrony życia i integralności każdego człowieka” (par. 4 ust. 2). Każdy rozpoczynający pracę bądź studia w naszym Uniwersytecie był o tym poinformowany. W obliczu trwającego na ulicach naszych miast konfliktu, napadów na kościoły, profanacji czy przerywania nabożeństw, nie chodzi zatem jedynie o to, aby nie używać przemocy czy wulgaryzmów, stojąc po złej stronie, ale aby jednoznacznie opowiedzieć się po stronie troski o najsłabszych, pamiętając o miłości do Ojczyzny oraz dialogu jako sposobie rozwiązywania sporów” – napisano w oświadczeniu.

Sygnatariusze oświadczenia przypominają, że szczególna rola w przeprowadzeniu młodzieży przez ten burzliwy okres przypada pracownikom naukowym i wychowawcom.

„Trudność, wobec której stajemy jako wychowawcy, polega między innymi na tym, że żyjemy w epoce, w której bardzo łatwo o manipulację za sprawą różnego rodzaju mediów. Stąd młodzi ludzie, często mając dobre intencje, stają po niewłaściwej stronie. Sądzą, że popierają wolność, prawa kobiet i demokrację, podczas gdy w rzeczywistości wspierają tych, który upominają się o prawo do zabijania najsłabszych. Nasza prawdomówność i odwaga cywilna mogą mieć dla studentek i studentów zasadnicze znaczenie. Mogą mieć wpływ na kierunek całego ich życia”.

Przywołano także słowa kard. Wyszyńskiego: „Wszelkie działanie przeciwko rozpoczętemu życiu jest zwykłą zbrodnią przeciwko prawo natury! Powstające pod sercem matki nowe życie nie należy do niej. Jest ono własnością nowego człowieka! Nikt nie może bezkarnie pozbawić życia kształtującej się dopiero istoty ludzkiej, zwłaszcza, że jest ona bezbronna. Musi więc mieć swoich obrońców”.

„Stawajmy nie tyle w obronie silnych, co raczej zawsze po stronie słabszych, zwłaszcza najsłabszych. Bądźmy obrońcami bezbronnych! Tak zawsze czynił nasz Patron” – apelują autorzy oświadczenia.

Wśród osób podpisanych pod dokumentem są: ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, ks. dr Piotr Burgoński, dr hab. Michał Gierycz – prof. UKSW, ks. dr hab. Jacek Grzybowski – prof. UKSW, dr hab. Paweł Kaczorowski – prof. UKSW, dr hab. Jolanta Łodzińska – prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś – prof. UKSW, prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, dr hab. Sławomir Sowiński – prof. UKSW, dr hab. Maria Sroczyńska – prof. UKSW, dr hab. Witold Starnawski – prof. UKSW, prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski, dr hab. Barbara Strzałkowska – prof. UKSW, dr Mariusz Sulkowski, ks. dr hab. Janusz Węgrzecki – prof. UKSW, dr hab. Krzysztof Wielecki – prof. UKSW, dr hab. Rafał Wiśniewski – prof. UKSW, ks. dr hab. Artur Wysocki – prof. UKSW, dr Marcin Zarzecki, prof. dr hab. Radosław Zenderowski.

Źródło: wse.uksw.edu.pl


« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao