O. Marian ma proces...

...beatyfikacyjny. Mowa o o. Marianie Żelazku, werbiście, wieloletnim misjonarzu w Indiach.

Marian Żelazek urodził się 30 stycznia 1918 roku w Palędziu, niedaleko Poznania. Uczył się w gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, a następnie w liceum Księży Werbistów w Górnej Grupie pod Grudziądzem. Po maturze został przyjęty do nowicjatu Zgromadzenia Słowa Bożego. Gdy wybuchła II wojna światowa jako kleryk wraz ze współbraćmi został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Po wojnie postanowił ofiarować swoje życie najbiedniejszym. W 1948 r. ukończył studia teologiczne w Rzymie, przyjął święcenia kapłańskie i wyjechał do pracy misyjnej.

W Indiach pracował przez 56 lat, z czego 31 lat wśród trędowatych w świętym hinduistycznym mieście Puri w stanie Orisa. Opiekował się tutaj małą wspólnotą katolicką, niezmordowanie podejmował dialog z ludźmi innych religii, ale przede wszystkim w sposób heroiczny poświęcił się osobom dotkniętym chorobą trądu, którym służył z wielką miłością. Mieszkając wśród tych, którzy byli odrzuceni przez wszystkich, najpierw utworzył dla nich kolonię, stwarzając miejsce zamieszkania; później zbudował leprozorium oraz szkołę dla dzieci osób chorych na trąd; stworzył też miejsca pracy dla chorych. Zbudował kościół oraz bibliotekę. Jest jednym z najbardziej znanych i najlepiej rozpoznawanych polskich misjonarzy. Zmarł w opinii świętości 30 kwietnia 2006 r.

Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2018 r. w diecezji Cuttack-Bhubaneswar w Indiach (na terenie której znajduje się Puri). Natomiast 8 grudnia 2019 r. w Chludowie odbyło się uroczyste otwarcie trybunału rogatoryjnego (pomocniczego) procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego o. Mariana Żelazka SVD – oznacza to, że część procesu może być przeprowadzona w Polsce (np. przesłuchiwanie świadków, wśród których mnóstwo jest Polaków, zbieranie świadectw zgromadzonych na terenie diecezji poznańskiej, badanie pism Sługi Bożego).

Więcej o misjonarzu mogą dowiedzieć się szczególnie mieszkańcy Poznania, ponieważ Biuro Regionalne Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) "Misja na Szewskiej" zaprasza 29 stycznia o godz. 18:30 na spotkanie: "Ojciec Trędowatych. Sługa Boży o. Marian Żelazek SVD". Odbędzie się ono przy ul. Szewskiej 18.

Źródło: Archidiecezja poznańska

Strona dedykowana Sł. B. o. Marianowi Żelazkowi

Film o Słudze Bożym

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama