„Miłosierdzie wyzwala ze śmierci” – 5 cytatów z Listu do Filipian św. Polikarpa

Wspominamy dziś św. Polikarpa, biskupa Smyrny, ucznia św. Jana Ewangelisty. Zginął on śmiercią męczeńską prawdopodobnie w 156 r. Pozostawił po sobie List do Filipian, który zawiera wiele wskazówek moralnych. Oto 5 inspirujących cytatów z tego listu:

„Źródłem wszelkich trudności jest miłość do pieniędzy, dlatego mając świadomość, że niczego na ten świat nie wnieśliśmy, ani tym bardziej nie mamy co wynieść, uzbrójmy się w oręż niewinności i nauczmy się najpierw sami postępować zgodnie z nakazem Pana” (4,1).

„Młodsi niech będą nienaganni w każdej sprawie, niech dbają przede wszystkim o czystość i powściągają siebie przed pożądliwościami w świecie, ponieważ wszelka pożądliwość toczy wojnę przeciwko Duchowi” (5,3).

„Jeśli więc [sami] prosimy Pana, aby nam odpuścił, i my powinniśmy odpuszczać, gdyż jesteśmy przed oczami Pana i Boga, i każdy zda sprawę za siebie” (6,2).

„Nieprzerwanie zatem trzymajmy się nadziei i zadatku naszej niewinności, którym jest Pomazaniec Jezus, który to wziął nasze grzechy w swoim własnym ciele na drzewo, On, który nie popełnił grzechu ani nie znaleziono w Jego ustach fałszu, ale to z naszego powodu, abyśmy żyli w Nim, wytrzymał wszystko. Zostańmy zatem naśladowcami Jego wytrwałości i jeśli cierpimy w powodu Jego imienia, uwielbiajmy Go. Jest to bowiem dany nam przez Niego przykład i my temu zaufaliśmy” (8,1-2).

„Jeśli możecie czynić [komuś] dobrze, nie traćcie okazji, ponieważ miłosierdzie wyzwala ze śmierci” (10,2a).

Źródło: brewiarz.pl, scribd.com


« 1 »

reklama

reklama

reklama