Zaczynam dzień z Ewangelią

Po tysiącach lat od początku życia na Ziemi z całym naszym potencjałem, myślą i nauką doszliśmy do punktu, w którym próbujemy zrekonstruować pierwsze chwile po narodzinach wszechświata. Wysyłamy kosmiczne sondy, budujemy coraz potężniejsze teleskopy, ale wciąż na odpowiedź czeka pytanie, kto dał temu początek?

Pełny tekst czytań wraz z komentarzem>>

Opowieść o stworzeniu jest jednocześnie opowieścią o Bogu, Który nie tylko dał początek wszystkiemu, co istnieje, ale nadto powołując do istnienia wszystko, co nas otacza, ujawnił swój geniusz, swoją potęgę i wszechmoc. Początek Księgi Rodzaju niesie ze sobą naukę, która po dziś dzień stanowi dla nas pierwszą lekcję wiary i religii. Bóg jest stwórcą wszystkiego, co istnieje poza Nim samym. On jest początkiem i końcem. Od Boga nie ma ucieczki i co więcej, w Nim poruszamy się, żyjemy i jesteśmy. Te prawdy wiary od wieków skłaniały człowieka do uznania wszechmocy Bożej. On nie potrzebował żadnego budulca. Jego słowo wystarczyło, aby świat zaczął istnieć.

Po tysiącach lat od początku życia na ziemi z całym naszym potencjałem, myślą i nauką doszliśmy do punktu, w którym próbujemy zrekonstruować pierwsze chwile po narodzinach wszechświata. Wysyłamy kosmiczne sondy, budujemy coraz potężniejsze teleskopy, ale wciąż na odpowiedź czeka pytanie, kto dał temu początek? To pytanie możemy tylko przyjąć na poziomie wiary. Z wiarą szukając na nie odpowiedzi, stwierdzić, że przecież nic, co istnieje, nie jest przyczyną istnienia siebie samego. Człowiek ma ojca i matkę, a wszystkie dzieła stworzone nieustannie wskazują nam na Boga i rodzą refleksję, że jakkolwiek nie próbowalibyśmy zrozumieć tajemnic wszechświata, to pytanie o jego początek, sens istnienia i spodziewany koniec będą pytaniami o Boga.

Bóg wyrzekł słowo. Na Jego słowo staje się wszechświat. Góry i doliny kształtują się według ustanowionych przez Niego sił przyrody i tylko człowiek w swojej – darowanej przez Boga wolności może – i wciąż z tej możliwości niestety korzysta – powiedzieć Bogu „nie”. Cena owego nie jest straszna. Niesie ze sobą nieporządek i zniszczenie. Wszak jeśli świat został skonstruowany wg planu Boskiego geniuszu, to czymże jest bunt człowieka? Co takiego twórczego możemy wnieść w dzieje świata, kiedy sprzeciwiamy się bądź ignorujemy słowo Tego, Który wszystko stworzył. Słowo stwórcze i słowo twórcze. Słowo pełne mocy, ale też i miłości.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Dziś mówiąc o początkach wszechświata, ludzie myślą raczej o tzw. wielkim wybuchu niż o słowach Księgi Rodzaju, a szkoda, bo wiedza bez wiary nigdy nie da nam odpowiedzi na najważniejsze pytania naszego życia. Nie określi celu, ani sensu naszych dni.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy umiem spoglądać na świat oczami wiary i wiedzy?

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama