Zielona energia od Enei dla Krakowa

Enea wygrała przetarg na dostawę energii elektrycznej z odnawialnych źródeł dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Spółka podpisała umowę na dostarczenie prawie 424 GWh energii elektrycznej dla 381 podmiotów z Krakowa.

Przetarg obejmował łącznie ponad 3,2 tys. punktów poboru energii. Współpraca między Eneą i Krakowem to przykład nowoczesnego podejścia do świadomego zarządzania jednostkami miejskimi i jednocześnie potwierdzenie nabierającej tempa transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

To pierwszy przetarg na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej (KGZEE) i jednocześnie pierwszy tego typu realizowany przez poznańską firmę. W skład grupy wchodzą jednostki komunalne, muzea, teatry, ośrodki kultury, biblioteki, hale widowiskowe i szpitale. Enea będzie dostarczać zieloną energię podmiotom z Krakowa od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2023 r. Prądem od Enei będą zasilane m.in. tramwaje, autobusy elektryczne, oświetlenie uliczne i budynki użyteczności publicznej.

– Transformacja energetyczna w gospodarce dotyczy nie tylko procesów wytwarzania energii, ale również zarządzania jej zużyciem i efektywnością energetyczną. Enea aktywnie uczestniczy w transformacji jako koncern. Cieszymy się, że dzięki naszej ofercie, możemy wspierać w tym również partnerów – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Enea zobowiązała się przekazać każdemu odbiorcy dokumenty określające źródła oraz ilość dostarczonej energii elektrycznej, sporządzone przez właściwą instytucję certyfikującą, potwierdzające pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie Enea gwarantuje, że zielona energia dostarczona instytucjom z Krakowa w całości będzie pochodzić z jednostek wytwórczych OZE należących do Grupy Enea.

− Udział w przetargu organizowanym przez Krakowską Grupę Zakupową był dużym wyzwaniem, ponieważ decyzje o terminie i warunkach zakupu energii elektrycznej będą podejmowane przez zamawiającego już w trakcie realizacji umowy. Wygrana Enei pokazuje, że jesteśmy rzetelnym i wiarygodnym na rynku sprzedawcą, który potrafi sprostać wysokim wymaganiom. Proponujemy naszym partnerom najlepszą i jednocześnie elastyczną ofertę, która idzie w parze z wysokimi standardami – powiedział Tomasz Siwak, wiceprezes Enei ds. handlowych.

KGZEE otrzyma tzw. produkt transzowy, pozwalający zabezpieczać określone przez klienta ilości energii na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Wyznaczenie cen rozliczeniowych na dany okres dokonywane będzie zgodnie z formułą cenową określoną przez klienta, odnoszącą się do zgłaszanych transz oraz notowań na Rynku Terminowym Towarowym TGE S.A. Jest to innowacyjny produkt, do tej pory był popularny wśród dużych klientów biznesowych, będących często klientami przemysłowymi.

Enea specjalizuje się m.in. w sprzedaży produktów dla biznesu, których wyceny zawierają formuły cenowe oparte o indeksy giełdowe. Klient otrzymuje możliwość swobodnego decydowania o momencie zakupu energii elektrycznej w zależności od aktualnego trendu na rynku oraz jasne zasady, czyli przejrzysty algorytm wyznaczania ceny energii elektrycznej. Oferta kierowana jest do klientów ceniących nowoczesne rozwiązania i oczekujących cen, które odzwierciedlają aktualną sytuację na rynku.

W pierwszym kwartale 2021 r. Enea zawarła umowę m.in. z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. Przedmiotem zamówienia również był tzw. produkt transzowy, który zawierał formuły cenowe oparte o indeksy giełdowe.

Źródło: Enea


« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama