Człowiek modlitwy i zawierzenia. Mija 102. rocznica urodzin Karola Wojtyły

Dziś obchodzimy 102. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Świadectwo jego życia pokazuje, że świętość jest dla każdego, kto żyje w miłości i relacji z Chrystusem.

Warto przypomnieć jak zawierzony w modlitwie był Jan Paweł II. Na rozmowie z Bogiem przeżywał każdy dzień, przed którym stawiało go życie. Ojciec Święty  pozostał w pamięci jako człowiek będący w nieustannym kontakcie z Bogiem. Jan Paweł II  definiował modlitwę jako Bożą inicjatywę będącą w nas. Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam Bóg. Często zwracał uwagę na modlitwę, uważając ją za najważniejsze wezwanie dla chrześcijanina.

Dla Jana Pawła II ulubioną modlitwą był różaniec. Choć ma on charakter maryjny, to jest modlitwą skoncentrowaną na Chrystusie. Papież wierzył w siłę modlitwy, szczególnie wtedy, gdy zawierzał Maryi całe swoje życie. Codziennie znajdował czas na różańcowe medytacje. Wszystko pozostawił wstawiennictwu Maryi do Boga. Dał temu wyraz w swoim zawołaniu: TOTUS TUUS – Cały Twój. Tym słowom był wierny całe życie.

Obecne czasy, gdzie nasi sąsiedzi na Ukrainie pogrążeni są w rozpaczy i walce o przetrwanie, skłaniają człowieka do gorących i ufnych modlitw. Jan Paweł II zostawił po sobie wiele cennych słów, które wciąż są żywe. m.in. „modlitwę o dar pokoju”, którą każdy z nas może odmawiać. Oto jej treść:

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Źródło: rmissio.pl, opoka

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao