Pomoc dzieciom, seniorom, migrantom – Caritas Polska podsumowuje rok i planuje działania

O dalszej pomocy dzieciom, seniorom, wykluczonym, migrantom w naszym kraju oraz potrzebującym w świecie mówiono podczas spotkania dyrektorów Caritas Polska oraz Caritas Diecezjalnych.

Ważnym aspektem działania Caritas pozostają dzieci, a szczególnie ich problemy psychologiczne – podkreślono podczas zebrania, które odbyło się w Warszawie. Wskazywano na coraz większe zainteresowanie młodzieży wolontariatem.

W obradach uczestniczył m.in. bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji charytatywnej Episkopatu, oraz bp Krzysztof Zadarko, delegat KEP ds. Imigracji.

Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki wśród priorytetów organizacji wymienił dalszą pomoc dzieciom, młodzieży, seniorom, osobom chorym i wykluczonym. „Dla tych ludzi wsparcie Caritas jest niejednokrotnie jedyną nadzieją na godne życie” – powiedział ks. Iżycki. Podkreślił też konieczność pomocy migrantom i uchodźcom zaznaczając, że „ich trudną i złożoną sytuacją żyje Kościół, społeczeństwo polskie oraz społeczność międzynarodowa”.

W minionym roku Caritas Polska zauważyła potrzebę modyfikacji i rozszerzenia działań na rzecz dzieci. Projekt „Tornister pełen uśmiechu”, który polegał na przygotowywaniu wyprawek szkolnych dla dzieci przekształcono w Akademię Caritas Dzieciom. Od sierpnia ubiegłego roku organizowane są dzięki temu warsztaty profilaktyki uzależnień dla najmłodszych.

Atrakcyjna forma i profesjonalni prowadzący sprawili, że cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem, dlatego organizacja zapowiada kontynuowanie akcji. „To otwarte zaproszenie dla wszystkich diecezji, aby jeszcze mocniej włączyć się w troskę o najmłodszych oraz nowe wyzwania jakie przed nami” – powiedziała KAI Dominika Chylewska z Działu Komunikacji Caritas Polska. „Mamy świadomość, że rosnące zainteresowanie mediami społecznościowymi, grami, pandemia – to wszystko czynniki, które wymagają wyjątkowej i coraz to nowszej formy troski o dzieci i młodzież” – dodała.

Podczas spotkania podsumowano trzyletnie działania Caritas w zakresie ekologii integralnej, w które zaangażowały się zespoły wolontariuszy, diecezjalne Caritas oraz Caritas Polska. Poinformowano o włączeniu się organizacji w globalną kampanię sieci Caritas o nazwie „Together We”. W jej ramach przez kolejne lata poszczególne kraje będą wspólnie działać na rzecz tworzenia tzw. „Communities of Care”, czyli „wspólnot opieki”.

W ramach projektu Caritas Laudato si w polskich parafiach, szkołach i zespołach wolontariuszy powstało ponad 300 projektów ekologicznych. To konkretna odpowiedź na wezwanie Papieża Franciszka, który bardzo jasno wyznacza kierunki działania, w które włączyło się już 12 diecezji.

Caritas ma nadzieję na kontynuację działań i pracuje nad propozycją, która będzie otwarta dla wszystkich diecezjalnych Caritas w Polsce. Dużym sukcesem jest też kampania medialna, która pozwoliła na rozszerzenie debaty, szczególnie w Kościele, na temat ekologii. „Mamy świadomość że to temat, który w kolejnych latach pozostaje priorytetem i dlatego jego kontynuacja jest dla Caritas bardzo ważna” – zaznacza Dominika Chylewska.

Omówiono podejmowane w 2021 r. działania na rzecz pomocy dzieciom, wskazując, że zwłaszcza problemy psychologiczne najmłodszych pozostają dla Caritas ważnym aspektem działania. Stąd powołanie Akademii Caritas Dzieciom, w ramach której w wielu diecezjach odbywają się specjalistyczne warsztaty.

Podsumowując działania na rzecz seniorów poinformowano m.in., że w programie „Na codzienne zakupy” zaangażowanych jest w całej Polsce 3,5 tys. wolontariuszy oraz 450 liderów wolontariatu. Jak zaznaczono, dzięki dużemu zaangażowaniu organizacji, w tym systemowi szkoleń, wolontariusze chętniej przystępują do programu pomocy seniorom.

„Seniorzy to dla nas jedna z istotniejszych grup troski” – powiedziała Dominika Chylewska dodając, że wedle badań IPSOS wolontariusz Caritas pełni bardzo ważną rolę. Seniorzy pytani o to kto najczęściej ich wspiera wskazują że rodzina, ale już na drugim miejscu są wolontariusze Caritas – znacznie częściej niż np. sąsiedzi.

Po raz kolejny została zarysowana duża potrzeba troski o wolontariuszy, bez których wiele projektów nie mogłoby się odbyć. Caritas Polska od wielu miesięcy przygotowuje i rozsyła stały program formacyjny jako propozycja dla wszystkich parafialnych zespołów Caritas, centrów wolontariatu i szkolnych kół tej organizacji. Odbywają się też spotkania formacyjne online. Budowany jest także wolontariat przy Caritas Polska. Te działania będą rozwijane i kontynuowane.

Podczas obrad podsumowano też działania dotyczące migrantów i uchodźców, omawiając działania w kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Bardzo ważnym aspektem działań była stała współpraca i kontakt między diecezjami a Caritas Polska, dzięki temu organizacja była w stanie szybko reagować i dotrzeć do parafii. Omówiono też plan działań na najbliższy czas i różne scenariusze wspierania migrantów.

Bp Krzysztof Zadarko dzieląc się swoim doświadczeniem działań na rzecz uchodźców i migrantów, wskazał na dużą potrzebę budzenia wrażliwości i działania w tym zakresie. Delegat KEP ds. Imigracji podziękował też Caritas Polska za dotychczasową otwartość i działania.

24 kwietnia przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego, która jest także świętem patronalnym Caritas. Będzie to, jak zaznaczono, okazja do świętowania dla Caritas w całej Polsce, w tym roku w wyjątkowy sposób.

Caritas Polska została bardzo wysoko oceniona pod kątem jakości i zawartości sprawozdań finansowych i merytorycznych dużych organizacji pożytku publicznego – poinformował dyrektor organizacji. Według raportu renomowanej międzynarodowej firmy audytorskiej Grant Thornton Caritas Polska otrzymała najwyższą możliwą notę – 10 p. i I miejsce w rankingu.

„Wynik ten jest realnym potwierdzeniem ogromnego wysiłku całego zespołu Caritas Polska na rzecz dalszej profesjonalizacji i rozwoju” – powiedział ks. Iżycki. „Uważam, że przyjęta polityka przejrzystości w sprawozdawczości i konsekwentnego atrakcyjnego pokazywania dzieł Caritas przyciąga nowych partnerów i darczyńców” – dodał.

Dyrektor największej pozarządowej organizacji charytatywnej zapowiedział kontynuowanie prac nad rozwojem działów wspomagających Caritas Polska. Chodzi m.in. o fundraising, komunikację, logistykę oraz transformacja cyfrowa, bez której, jak zaznaczył, dalsza ewolucja jest niemożliwa.

„Jestem także przekonany, że rozwój Caritas nie jest możliwy bez zaangażowania w działania wolontariackie szczególnie ludzi młodych, do których kierujemy nowe formy projektów społecznych i formacyjnych traktując je jako konieczną inwestycją w przyszłość Caritas” – powiedział ks. Iżycki.

Bardzo ważnym i dużym filarem działań Caritas są projekty zagraniczne. Organizacja stale rozwija swoją pracę w Jemenie, posiada tam biuro, dzięki czemu może jeszcze efektywniej nieść pomoc w tym trudnym regionie. „Z dużą radością obserwujemy jak polskie rodziny włączają się w projekt «Rodzina Rodzinie» i obejmują swoją opieką potrzebujących na Bliskim Wchodzie” – podkreśla Dominika Chylewska.

Poza standardowymi kampaniami, rok 2021 stał pod znakiem reakcji na różne kryzysy o charakterze nagłym. Na początku roku było to trzęsienie ziemi w Chorwacji, następnie w Czechach i powodzie w Polsce oraz za granicą. Konieczne okazało się też wsparcia misjonarek na Madagaskarze, poprzez zakup generatora tlenu, oraz reakcja na kryzys w Afganistanie. Dzięki pomocy darczyńców Caritas Polska z całego kraju organizacji udało się odpowiedzieć na te potrzeby.

Omawiano też główne kierunki zagranicznych działań Caritas Polska na rok 2022 – w Jemenie, na Bliskim Wschodzie, Ameryce Południowej, Kolumbii i Wenezueli oraz w państwach afrykańskich.

Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce. Pomaga setkom tysięcy potrzebujących w kraju i za granicą. Struktura Caritas w Polsce składa się z Caritas Polska, która pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych oraz z 44 Caritas diecezjalnych, które niosą bezpośrednią pomoc potrzebującym.

Organizacja jest częścią sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa.

tk, dch/Caritas Polska / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao