W Rzeszowie spotkali się animatorzy Spotkań Małżeńskich z całej Polski

W zjeździe uczestniczyło ok. 180 osób, w tym 10 kapłanów, oraz ok. 30 osób zdalnie, za pomocą wideokonferencji. Reprezentowali 24 Ośrodki Spotkań Małżeńskich w Polsce. Udział wzięli też animatorzy z USA i Niemiec.

Zjazd miał charakter formacyjno-rekolekcyjny. Stowarzyszenie wyraźnie rozpoznaje swoją misję do głoszenia dialogu jako drogi duchowości – drogi do spotkania z samym sobą, z drugim człowiekiem, oraz z Panem Bogiem.

Program zjazdu miał na celu pogłębienie duchowości, osobistej więzi z Bogiem jako niezbędnego źródła dla niesienia tej misji. Drugim kierunkiem pracy formacyjnej było dzielenie się doświadczeniem wspólnoty: w jaki sposób przeżywamy rolę wspólnoty w swoim życiu osobistym i apostolskim. Hasłem przewodnim zjazdu były słowa z Listu św. Jana „Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.” (1 J 4,12).

W pierwszej części zjazdu animatorzy z kilku Ośrodków prezentowali różne aspekty duchowości, charyzmatu i misji Spotkań Małżeńskich. Dorota i Waldemar Bednarscy z Ośrodka Spotkań Małżeńskich w Poznaniu oraz o. Mirosław Pilśniak OP z Ośrodka w Łodzi podzielili się świadectwem przezwyciężania różnych trudności w dialogu, oraz swoim przeżywaniem tego, że postawa dialogu jest postawą miłości. Edyta i Jakub Choczewscy, Liderzy Krajowi, prowadzili temat „Dialog kształtuje moje życie chrześcijańskie” i opowiedzieli, w jaki sposób dialog przeniósł ich życie duchowe w codzienność, zmienił obraz Boga oraz zrozumienie drogi do świętości.

Agnieszka i Maciej Gromadka z Ośrodka w Jaworznie zauważyli, że droga dialogu, którą wspólnie przyjęli 21 lat temu, pomaga im w wypełnianiu ich powołania małżeńskiego. Podkreślili przy tym, że nie można zmieniać innych, ale tylko siebie samego, co udaje się dzięki stosowaniu zasad dialogu. Katarzyna i Tomasz Sugierowie z Ośrodka w Lublinie dali świadectwo, że dialog dał nowy początek ich życiu chrześcijańskiemu, jako że na rekolekcje Spotkań Małżeńskich trafili jako ludzie „z opłotków Kościoła”, doświadczyli na nich Kościoła nieoceniającego i słuchającego.

Ks. Adam Lewandowski z tego samego Ośrodka zauważył, że „prawdziwy dialog prowadzi do ciągłego nawracania się: od szukania w sobie źródła życia — do pokornego otwierania się na życiodajne źródło miłości; od budowania na sobie — do powierzenia swego życia Bogu; od życia dla siebie — do życia dla drugiego.”

Sesję poświęconą roli wspólnoty w misji Spotkań Małżeńskich, otworzyli Małgorzata i Adam Wiorkowie z Ośrodka w Jaworznie. Podkreślili znaczenie Statutu jako ochrony autentyczności duchowości, charyzmatu i misji Spotkań Małżeńskich. Mówiąc o swoim doświadczeniu, opisali różnice pomiędzy grupą zadaniową, cechującą się aktywizmem, a wspólnotą, której członkowie pozostają we wzajemnej relacji. Powiedzieli przy tym, że budowa relacji we wspólnocie nie polega na spędzaniu czasu z ludźmi, z którymi jest nam dobrze, ale na tym, że spotykamy się w dialogu i współpracujemy także z tymi, którzy nie budzą naszej sympatii.

Ten aspekt wzmocnił ks. Przemysław Kot z Ośrodka Spotkań Małżeńskich w Niemczech, dzieląc się swoją tęsknotą za pogłębieniem dialogu w naszych wspólnotach oraz tym, jak bardzo cenne były dla niego doświadczenia spotkań w dialogu z różnymi animatorami.

Anetta i Jarosław Radeccy z Ośrodka w Świdnicy, podzielili się doświadczeniem kryzysu we wspólnocie oraz roli dialogu w wyjściu z tego kryzysu. Ukazali też ciepło wspólnoty, jakiego doświadczyli osobiście, goszcząc w Ośrodku Spotkań Małżeńskich w Irlandii. Małgorzata i Bartłomiej Kopińscy z Ośrodka w Radomiu opowiedzieli o życiu swojej niewielkiej młodej wspólnoty, którą łączy wspólne uznanie wartości dialogu jako drogi duchowości. Podkreślili, że dzięki pracy animatorskiej poznają się coraz lepiej na trzech poziomach – materii, psychiki i ducha, co ich zbliża do siebie nawzajem i do Pana Boga.

Prezentacje te były wstępem do pracy w grupach, w których animatorzy dzielili się swoim doświadczeniem przeżywania tego, że dialog kształtuje ich życie chrześcijańskie, a także wspólnoty i misji Spotkań Małżeńskich.

W drugim dniu zjazdu, założyciele Spotkań Małżeńskich, Irena i Jerzy Grzybowscy, zauważyli w swoim wystąpieniu, że miłość doskonała, o której pisze św. Jan w słowach wybranych na myśl przewodnią zjazdu, zakłada działalność apostolską. Owocem miłości doskonałej jest wypełnianie wezwania Jezusa: „Idźcie na cały świat”. Jest ono skierowane w sposób szczególny do animatorów Spotkań Małżeńskich. Wspólnota ma sens – mówili Grzybowscy – gdy jej cel jest na zewnątrz, czyli ma charakter misyjny.

Podkreślili przy tym, że apostolstwo powinno wypływać z formacji umacnianej indywidualnie i we wspólnocie. Przedstawili też nowe materiały formacyjne do spotkań porekolekcyjnych. Na zakończenie zjazdu Edyta i Jakub Choczewscy przytoczyli słowa kardynała Kevina Farrella, prefekta Watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, skierowane do moderatorów ruchów i stowarzyszeń na konferencji w Watykanie 22 czerwca b.r.:

„Nie możemy się zatrzymać na kontemplowaniu tego, co osiągnęliśmy. Mamy jedno wyzwanie — przekazać wiarę dzisiejszemu światu. To jest największe wyzwanie Kościoła, wyzwanie dla apostolstwa dzisiaj. Pokażcie, jak radosne i szczęśliwe jest życie z Chrystusem. Nie przykrywajcie go wymogami religijnymi. Pokażcie miłość Chrystusa! To, co przyciąga ludzi, to świadectwo spójnego życia. Nie wystarczy powoływać się na charyzmat, mieć dobrą organizację, mieć wielu ludzi w ruchu. Konieczna jest spójność naszego osobistego świadectwa”.

Program zjazdu, nakierowany na integrację życia osobistego, wspólnotowego, duchowego i apostolskiego, dał uczestnikom bogatą możliwość refleksji nad wyzwaniem sformułowanym przez kard. Farrella.

Zjazd odbywał się w atmosferze święta wspólnoty, ale też w atmosferze modlitwy. Uczestnikom towarzyszyła świadomość trwających w diecezji rzeszowskiej przygotowań do uroczystości beatyfikacji rodziny Ulmów, oraz łączność duchowa w dniu samej beatyfikacji.

W pomieszczeniach Domu Diecezjalnego miała miejsce wystawa historyczna przybliżająca okoliczności życia i śmierci Ulmów. W swojej homilii ks. Sławomir Ałaszewski z Ośrodka w Pelplinie, przypominając historię heroicznego świadectwa Wiktorii i Józefa, nawiązał do przypowieści o ziarnie, które jeśli nie obumrze, pozostaje samo i wskazał, że Ulmowie podjęli decyzję dlatego, że kochali Jezusa. Podjęli ryzyko miłości, by dać życie. W miłości, o której mówi motto zjazdu, nieodzowny jest wymiar przekraczania siebie, by spotkać się z drugim w dialogu.

Przyjemnym i świetnie odebranym akcentem zjazdu był koncert Marcina Stycznia, który ze swego repertuaru zaśpiewał szereg pieśni bliskich duchowo Spotkaniom Małżeńskim, m.in. „Madonna od popaprańców”, „Ecce homo” i „Za to co było — dziękuję”. Słuchający dzielili się zaskoczeniem, jak harmonijnie wpisał się ten występ w atmosferę i treści, które przeżywali w tym miejscu.

Spotkania Małżeńskie są założonym w Polsce międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, którego statut został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w 2005 r. Stowarzyszenie co roku prowadzi w Polsce ok. 100 Rekolekcji dla Małżeństw oraz kilkadziesiąt serii Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych, które przygotowują do sakramentu małżeństwa. Stowarzyszenie współpracuje z Krajowym Duszpasterstwem Rodzin. Wypracowane w Spotkaniach Małżeńskich zasady dialogu i warsztatowe metody pracy są drogą duchowości chrześcijańskiej.

« 1 »

reklama

reklama

reklama