Australia: jubileusz więźniów

W Kościele australijskim obchodzono 6 listopada jubileusz więźniów wpisany w ramy Roku Miłosierdzia.

Obchody Roku Jubileuszowego to szczególna okazja do zwrócenia uwagi na to, z jaką troską Ojciec Święty otacza tych, którzy z różnych przyczyn pozostają wyizolowani od reszty społeczeństwa. Podkreślano również znaczenie pracy duszpasterskiej kapelanów więziennych, którzy spieszą osadzonym z pomocą duchową i sakramentalną.

W imieniu episkopatu sprawujący pieczę nad duszpasterstwem więziennym w Australii bp Terrence Brady przekazał za pośrednictwem kapelanów specjalne przesłanie dla osadzonych.

„Wszyscy mamy swoje słabości i popełniamy błędy, zawodzimy innych i samych siebie. Ale ponad wszystko jesteśmy w stanie kochać i żyć nadzieją” – czytamy w dokumencie.

Hierarcha zwrócił też uwagę, że obchodzony w ramach Roku Jubileuszowego dzień poświęcony więźniom ma przypominać o prawdziwym znaczeniu Bożego Miłosierdzia, które opiera się bardziej na miłości i przebaczeniu, niż na osadzeniu i karze. Podkreślił przy tym także, że godność ludzka jest bezkompromisowa, a jej poszanowanie jest obowiązkiem wszystkich.

Z kolei przewodniczący Australijskiej Rady Duszpasterskiej do spraw więźniów ks. Peter Carroll wyraził uznanie dla pracy kapelanów więziennych podkreślając, że ich posługa jest niezbędna i doceniana przez Kościół w Australii. Zachęcał także, by pamiętać o rodzinach pozbawionych wolności, zarówno w modlitwie, jak i w okazywaniu prawdziwej troski o nie przez wspólnoty parafialne.

P. Kaszubski, Melbourne / rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama