Przesłanie Ojca Świętego do meksykańskich biskupów i ojców rodzin

Papież wezwał meksykańskich biskupów do naśladowania św. Józefa, Maryi i Jezusa.

Franciszek pisze o tym liście z okazji zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu tego kraju, a także na 100. rocznicę powstania Narodowej Unii Ojców Rodzin. Wszystkich adresatów zaprasza „do zaangażowania w kreowania społeczeństwa bardziej solidarnego, braterskiego oraz sprawiedliwego, w którym jaśnieje Boża miłość”.

Wskazując na Świętą Rodzinę z Nazaretu, Papież Franciszek nazywa ją „inspiracją i przykładem do naśladowania, podczas podejmowania wszyscy razem bez wytchnienia wysiłków na rzecz rozpowszechniania wartości rodzinnych”. W ten sposób Ojciec Święty wzywa do bronienia oraz propagowania dobrych wzorców dbania o ognisko domowe.

tm/ rv, terra.com

« 1 »

reklama

reklama