Ukraina: Dziennikarze katoliccy pielgrzymowali do Berdyczowa

Ukraińscy dziennikarze katoliccy pielgrzymowali do Narodowego Sanktuarium Maryjnego w Berdyczowie na Ukrainie.

W pielgrzymce brali udział przedstawiciele programów telewizyjnych, radiowych, portali internetowych i  czasopism jakie w środowisku rzymskokatolickim wychodzą na Ukrainie, tak w języku ukraińskim jak i polskim.

Doroczna pielgrzymka ludzi mediów do Berdyczowa ma szczególny wymiar. Jest okazją do spotkania się w narodowym maryjnym sanktuarium tych, którzy na co dzień dbają o przekaz  informacji z życia Kościoła katolickiego na Ukrainie. Tak o spotkaniu mówi biskup Witalij Skomorowski, odpowiedzialny z ramienia ukraińskiego episkopatu za środki społecznego przekazu: „Żyjemy w polu informacyjnym, które nasycone jest negatywną informacją, strachem i wojną. Aby dziennikarze katoliccy mogli nieść ludziom Dobrą Nowinę, potrzebują dni modlitwy, aby i oni sami mogli napełnić się łaską i siłą, aby następnie nieść tę radosną nowinę innym ludziom”.

Na Ukrainie kościoły katolickie obu obrządków są w zdecydowanej mniejszości. Jednakże gdy chodzi o środku społecznego przekazu, dziennikarze katoliccy starają się informować opinię publiczną o życiu wspólnot katolickich w tym kraju. Często też narażają swoje życie, aby informować o sytuacji na terenach objętych działaniami zbrojnymi.

ks. Mariusz Krawiec SSP/ Berdyczów / Ukraina 

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao