Papież do birmańskich katolików: dzielcie się mądrością Jezusa ukrzyżowanego

Dzielcie się z innymi bezcenną mądrością, którą otrzymaliście, miłością Boga, która wypływa z Serca Jezusa – powiedział Papież do birmańskich katolików.

Dziś rano w Rangunie odprawił on Eucharystię dla ogółu wiernych. Już na początku homilii Franciszek wyznał, że bardzo czekał na to spotkanie, wiedząc, iż wielu wiernych przybyło na nie z daleka, z odległych terenów górskich, niekiedy nawet pieszo.

Z radością przyznał, że w Birmie spotkał Kościół żywy, w którym żyje Chrystus.

„Wiem, że Kościół w Birmie wiele czyni, aby nieść uzdrawiający olej Bożego miłosierdzia innym, zwłaszcza najbardziej potrzebującym. Istnieją wyraźne znaki, że nawet przy bardzo ograniczonych środkach wiele wspólnot głosi Ewangelię innym mniejszościom plemiennym, nigdy nie narzucając czy zmuszając, ale zawsze zapraszając i gościnnie przyjmując. Pośród wielkiego ubóstwa i trudności wielu z was obdarza praktyczną pomocą i solidarnością ubogich i cierpiących. Przez codzienną troskę swoich biskupów, kapłanów, zakonników i katechetów, a zwłaszcza przez godną podziwu pracę Catholic Karuna Myanmar [Caritas Birmy] i hojną pomoc udzielaną przez Papieskie Dzieła Misyjne, Kościół w tym kraju pomaga dużej liczbie mężczyzn, kobiet i dzieci, bez względu na religię czy pochodzenie etniczne” – powiedział Ojciec Święty.

Nawiązując do czytania liturgicznego z Księgi Daniela Franciszek mówił o ograniczeniach tych, którzy czczą złote bożki, ale nie mają w sobie mądrości, by chwalić Boga, w którego ręku jest nasze życie i tchnienie.

„Jezus jest tym, który definitywnie wyjaśnia tajemnice Boga. On sam jest mądrością Boga ( por.1 Kor 1, 24). Jezus nie uczył nas swojej mądrości w długich przemówienia ani w splendorze władzy politycznej i ziemskiej, ale poprzez oddanie swego życia na krzyżu. Czasami możemy wpaść w pułapkę polegania na naszej własnej mądrości, a przecież tak łatwo tracimy poczucie orientacji w naszym życiu. W takiej chwili trzeba pamiętać, że mamy do dyspozycji bezpieczny kompas: ukrzyżowanego Pana. Na krzyżu znajdujemy mądrość, która może kierować naszym życiem poprzez światło pochodzące od Boga” – mówił Ojciec Święty.

Franciszek przypomniał, że w Krzyżu można też znaleźć uzdrowienie. Jest to szczególnie aktualne w Birmie, gdzie wielu nosi w sobie rany i bolesne wspomnienia. „Oby nigdy nie zabrakło nam mądrości, by w ranach Chrystusa znajdować źródło wszelkiego uzdrowienia” – mówił Papież. Podkreślił również, że odpowiedzią na zranienia nie może być gniew i zemsta. Jezus wskazuje nam inną drogę w postaci przebaczenia i współczucia.

W tym kontekście Ojciec Święty przypomniał Birmańczykom o centralnym znaczeniu Eucharystii, w której Jezus daje nam siebie.

„W darze Eucharystii nie tylko rozpoznajemy oczyma wiary dar Jego ciała i Jego krwi. Uczymy się także, jak znaleźć odpoczynek w Jego ranach i zostać w nich oczyszczonymi ze wszystkich naszych grzechów i błędnych dróg. Przyjmując schronienie w ranach Chrystusa, drodzy bracia i siostry, możecie zasmakować uzdrawiającego oleju miłosierdzia Ojca i odnaleźć siłę, aby nieść Go do innych, aby namaszczać wszelkie rany i wszelkie bolesne wspomnienia. W ten sposób będziecie wiernymi świadkami pojednania i pokoju, których pragnie Bóg, aby panowały w każdym ludzkim sercu i w każdej wspólnocie” – powiedział Ojciec Święty.

Na zakończenie Franciszek dodał, że wypełniając tę misję birmańscy katolicy mają się kierować mądrością objawioną na krzyżu. Ona jest swoistym duchowym GPS-em, który niezawodnie prowadzi nas ku życiu Boga i sercu bliźniego – powiedział Papież.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama