Przedstawiciele katolików europejskich odbędą pielgrzymkę do sanktuariów Rosji

W dniach 24 sierpnia - 2 września odwiedzą Rosję przedstawiciele duchowieństwa i środowisk akademickich Kościoła katolickiego z kilku krajów europejskich i Watykanu. Wezmą oni dział w pracach Instytutu Letniego w Moskwie.

Wydarzenie organizowane jest przy wsparciu finansowym katolicko-prawosławnym. Jest to kontynuacja praktyki rozpoczętej jeszcze w 2015 roku. Wiodącymi zagadnieniami tegorocznego spotkania będą ochrona chrześcijan prześladowanych w różnych krajach i troska o zachowanie wartości chrześcijańskich.

Na czele delegacji katolickiej stoi biskup francuskiej diecezji Saint-Dié - Didier Berthet, przewodniczący komisji ds. jedności chrześcijan w łonie Francuskiej Konferencji Biskupów.

Przedstawiciele Stolicy Apostolskiej przyjeżdżają na zaproszenie Patriarchatu Moskiewskiego od 3 lat w celu poszerzenia swej wiedzy o prawosławiu i współczesnej kulturze rosyjskiej. Program tegorocznego spotkania przewiduje poznawanie działalności wydziałów synodalnych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego jak również nawiedzenie świętych miejsc i zabytków Moskwy, Siergijew Posada, Wielkiego Nowogrodu i Sankt-Petersburga oraz rozmowy z czołowymi ludźmi kultury, nauki i religii Rosji.

Instytut Letni odbywa się przy wsparciu finansowym rosyjskiej fundacji "Russkij Mir" i katolickiej fundacji charytatywnej "Urbi et Orbi".

kg (KAI/Interfax-Religia) / Moskwa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao