Abp Robu: oczekujemy na Papieża z otwartymi ramionami

W najbliższy piątek Papież Franciszek wyruszy do Rumunii w swoją 30. podróż apostolską.

Abp Robu: oczekujemy na Papieża z otwartymi ramionami

W najbliższy piątek Papież Franciszek wyruszy do Rumunii w swoją 30. podróż apostolską. Uda się tam 20 lat po wizycie, jaką złożył w tym kraju św. Jan Paweł II. Hasłem piegrzymki są słowa: „Pójdźmy razem”.

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan

Rumunia liczy obecnie ok. 20 mln mieszkańców, z tego 86 proc. stanowią prawosławni, ponad 7 proc. ludności to katolicy dwóch obrządków: łacińskiego oraz greckokatolickiego. Pierwszego dnia pielgrzymki Franciszek odwiedzi stolicę kraju: Bukareszt, gdzie zostanie powitany przez prezydenta republiki Klausa Wernera Iohannisa, spotka się również z premierem oraz członkami rządu, a także z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz z korpusem dyplomatycznym. Po południu Ojciec Święty złoży wizytę patriarsze prawosławnemu Danielowi, następnie spotka się z Synodem oraz nawiedzi otwartą kilka miesięcy temu nową katedrę prawosławną. Późnym popołudniem odprawi Mszę św. w katedrze św. Józefa w Bukareszcie.

Arcybiskup Bukaresztu Ioan Robu podkreśla, że Papież Franciszek jest szanowany w Rumunii nie tylko przez katolików, dlatego wszyscy oczekują na niego z otwartymi ramionami. Pragną, aby jego wizyta była wielkim świętem. Przewodniczący rumuńskiego episkopatu zauważa, że kraj zmienił się od ostatniej wizyty papieskiej w 1999 r. Rumunia jest bardziej podzielona z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego. „Ciągle aktualne pozostają jednak słowa skandowane przez prawosławnych i katolików podczas pobytu Jana Pawła II: «Jedność! Jedność!»” – mówi abp Robu.

Abp Robu – słowa wzywające do jedności ciągle aktualne

    “ W życiu codziennym relacje pomiędzy katolikami i prawosławnymi są bardzo dobre. W mojej archidiecezji połowa rodzin jest mieszana; żyją i pracują razem. Istnieje wzajemny szacunek. Jestem przekonany, że to wołanie «Unitate! Unitate!», które było słychać dwadzieścia lat temu nigdy nie będzie zapomniane, ani przez katolików, ani przez prawosławnych – zaznaczył abp Robu. – Wszyscy jesteśmy wzywani przez Słowo Jezusa, aby stanowić jedno. Wielkim problemem Rumunii i Kościoła dzisiaj jest to, że miliony mieszkańców pracują za granicą, we Włoszech, w Hiszpanii, w całej Europie, ale nie tylko. To jest źródłem wielu cierpień w naszych rodzinach, ponieważ rodzice pozostawili w domu swe dzieci, a więc pozostają one bez mamy i taty. Są przypadki, gdzie brakuje obojga rodziców, wiele sytuacji, w których jednego z rodziców brakuje przez długi czas. Rodziny, młodzi wyjeżdżają ze względu na lepsze zarobki, w poszukiwaniu wyższego poziomu życia, którego Rumunia nie może im zapewnić. ”

« 1 »

reklama

reklama

reklama