Maroko: król zakazał uprawiania polityki w meczetach

Król Maroka Mohamed VI w podpisanym 18 lipca dekrecie królewskim zabronił "nieprzestrzegania zasad spokoju, pokoju, braterstwa i tolerancji w miejscach przeznaczonych do obrzędów religii islamskiej".

Dokument wzywa do "wykazania wysokiej jakości szacunku, integralności i wielkoduszności", zabraniając jednocześnie prowadzenia działalności w celu zysku w sektorze publicznym lub prywatnym "bez pisemnego zezwolenia rządu". Warunek ten wyklucza "działalność naukową, intelektualną i twórczą", sprzeczną z istotą misji przywódców religijnych.

Nowe przepisy zachęcają do "utworzenia komisji, która zajmie się skargami i zażaleniami przywódców religijnych" w przypadkach "niesprawiedliwości lub uprzedzeń". Zobowiązuje ona "do zgodności z podstawami doktryny malikickiej [szkoły w islamie, obowiązującej m.in. w Maroku - KAI], z wierzeniami i podstawami państwa", z jednoczesnym pełnym "poszanowaniem miejsc przeznaczonych dla obrzędów religii islamskiej" oraz z "obowiązkiem noszenia tradycyjnego stroju marokańskiego". 

kg (KAI/bladi.net) / Rabat

« 1 »

reklama

reklama

reklama