Relikwia kołyski Jezusa znów w Betlejem

W tym roku święta Bożego Narodzenia mają w Betlejem wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy po 14. wiekach fragment drewna z kołyski Jezusa powrócił bowiem z rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej do miejsca Narodzenia.

Mowa o kawałku drewna klonowego o długości 2,5 cm i szerokości około centymetra. O przekazanie relikwii żłobka prosił Franciszka osobiście prezydent Autonomii Palestyńskiej.

„Ten dar wlał w serce palestyńskich chrześcijan pokój i nadzieję” - powiedział Radiu Watykańskiemu pracujący w Betlejem o. Antoni Szlachta.

„Jest ogromna radość z tego, że Ojciec Święty ofiarował te relikwie dla Betlejem. To jest uzupełnienie tego, co już mamy, bo pierwszą relikwią jest już sama Grota Narodzenia, ale przekazanie nam żłóbka, w którym leżał Jezus, to jest naprawdę wielka radość – mówi papieskiej rozgłośni o. Szlachta. – Chrześcijanie przychodzą, modlą się. Relikwie w specjalnym relikwiarzu zostały przyniesione w sposób uroczysty. Jest to ogromne święto dla Betlejem i palestyńskich chrześcijan. Obecność chrześcijan w tym zakątku Ziemi Świętej jest ogromnym wyzwaniem ponieważ są w mniejszości. Kiedy przyjechałem tutaj przed 30 laty wyznawcy Chrystusa stanowili w Betlejem 70-80 proc., a teraz jest ich niecałe 14 proc. Dlatego też przekazanie tych relikwii stanowi dla nich ogromną radość i podniesienie na duchu. Jest to powiedzenie im, że są tutaj potrzebni, że muszą tutaj nadal być i muszą całemu światu pokazywać miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa.”

Bożonarodzeniowe uroczystości rozpoczęły się w Betlejem wjazdem do miasta narodzenia Chrystusa łacińskiego patriarchy Jerozolimy. Na Placu Żłóbka, przed Bazyliką Narodzenia Pańskiego powitały go władze arabskie, lokalne duchowieństwo i mieszkańcy miasta, a także przedstawiciele trzech wspólnot strzegących Groty Narodzenia Jezusa: greckoprawosławnej, franciszkańskiej i ormiańskiej. W sprawowanej o północy Pasterce wziął udział prezydent Autonomii Palestyńskiej, który po liturgii oddał cześć Relikwiom Żłóbka. Są one przechowywane w bazylice św. Katarzyny.

Obchodom Bożego Narodzenia w Ziemi Świętej towarzyszy szczególna modlitwa o pokój i sprawiedliwość na całym Bliskim Wschodzie. Ogromną radość wywołała decyzja władz izraelskich, które dosłownie w ostatniej chwili pozwoliły chrześcijanom ze Strefy Gazy wziąć udział w bożonarodzeniowych uroczystościach w Betlejem.

Źródło: Vatican News

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama