Cywilizacja śmierci się rozszerza – legalizacja eutanazji w Hiszpanii

W Hiszpanii przegłosowano w czwartek ustawę dotyczącą eutanazji. Wejdzie ona w życie prawdopodobnie w czerwcu 2021 r. Eutanazji będą mogły się poddać osoby pełnoletnie, których stan w związku z chorobą jest „nie do zniesienia i bez możliwości wyleczenia lub poprawy”.

W hiszpańskim parlamencie przegłosowano w czwartek ustawę dotyczącą eutanazji. Została przyjęta przy 198 głosach za, 138 głosach przeciw i dwóch wstrzymujących się. Ustawa wejdzie w życie trzy miesiące po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym, a więc prawdopodobnie w czerwcu 2021 roku.  

Przewiduje ona, że osoby pełnoletnie, które cierpią na poważną i nieuleczalną chorobę lub poważny, przewlekły i obezwładniający stan powodujący cierpienie fizyczne lub psychiczne nie do zniesienia bez możliwości wyleczenia lub poprawy mogą zażądać wspomagania medycznego, aby umrzeć. Zostanie to uwzględnione w krajowym systemie opieki zdrowotnej i będzie finansowane ze środków publicznych.

Wniosek o eutanazję będzie mogła zgłosić każda osoba pełnoletnia i „posiadająca pełną zdolność do działania i decydowania”, o ile czyni to w sposób niezależny, świadomy i dobrowolny. Musi mieć obywatelstwo hiszpańskie, legalny pobyt w Hiszpanii lub dowód rejestracyjny, który poświadcza czas pobytu na terytorium Hiszpanii dłuższy niż dwanaście miesięcy.

Pacjent musi zgłosić dwa wnioski dobrowolnie i na piśmie, pozostawiając między nimi co najmniej piętnastodniową przerwę, chociaż lekarz może skrócić ten okres, jeśli uważa, że istnieje „nieuchronne ryzyko utraty zdolności” pacjenta do udzielenia świadomej zgody. Osoba ubiegająca się o eutanazję może w każdej chwili wycofać swój wniosek lub zażądać jego odroczenia.

W przypadku osób niebędących w stanie udzielić zgody na eutanazję ze względu na stan zdrowia fizycznego lub psychicznego, zaproponowano akceptowanie wcześniej wyrażonej na piśmie zgody lub „podpisywanie zgody przez inne osoby, jednak zawsze w obecności pacjenta”.

Projekt ustawy przewiduje, że zabieg tzw. wspomaganej śmierci byłby finansowany przez państwo i przeprowadzany w publicznych i prywatnych szpitalach poprzez zaaplikowanie przez lekarza „odpowiednich substancji farmakologicznych” powodujących śmierć lub ułatwienie ich przyjęcia przez samego pacjenta.

Poprawki do ustawy obejmują także propozycję tzw. ekspresowej eutanazji, w ramach której lekarze będą odwiedzać przewlekle chorych w domach, by tam przeprowadzić zabieg.

Hiszpania dołącza więc do krajów, w których życie przestało być wartością. To kolejny krok ku cywilizacji śmierci, która w Europie zaczyna zbierać coraz większe żniwo.

Źródło: eldiario.es

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama