Powstała Konferencja Kościelna Amazonii

Osiem miesięcy po Synodzie dla Amazonii, który obradował w Rzymie, wprowadzony został w życie jeden z posynodalnych projektów.

Przedstawiciele dziewięciu krajów regionu utworzyli nową instytucję – Konferencję Kościelną Amazonii (Conferencia Eclesial de la Amazonia).

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Będzie ona narzędziem realizacji propozycji, które pojawiły się podczas synodu. „Ma ułatwiać wprowadzanie reform i ożywiać sieci i inicjatywy kościelne. Konkretne propozycje zmian, które wypracujemy będą przedstawiane Papieżowi” – powiedział wiceprzewodniczący Panamazońskiej Sieci Kościelnej (REPAM) peruwiański kardynał Pedro Barreto.

Konferencja Kościelna Amazonii została powołana w oparciu o dokument końcowy październikowego synodu. Punkt 115. przewiduje „utworzenie organu biskupów, który będzie rozwijał synodalność między Kościołami regionu”.

Przewodniczącym Komisji został wybrany kard. Cláudio Hummes z Brazylii, zaś wiceprzewodniczącym bp David Martínez de Aguirre z Peru. Obydwaj odegrali ważną rolę na zgromadzeniu synodalnym – pierwszy jako jego relator generalny, drugi zaś jako jeden z dwóch sekretarzy specjalnych. Obok nich w skład komitetu wykonawczego komisji weszli: bp Eugenio Coter z Boliwii, a także troje przedstawicieli ludów tubylczych Amazonii: Patricia Gualinga (Sarayakú z Ekwadoru), s. Laura Vicuña Pereira (Kariri z Brazylii) i Delio Siticonatzi (Asháninka z Peru).

Zgodnie ze statutem nowa organizacja ma być powiązana z istniejącą Latynoamerykańską Radą Biskupią (CELAM). „Od początku w plany tworzenia Konferencji włączony był jej przewodniczący, abp Miguel Cabrejos. Ale nie jesteśmy tylko kolejną instytucją, projekt jest wspierany przez ludność tubylczą, świeckich i duchownych. Promuje dążenie Papieża Franciszka do decentralizacji, dlatego też spotkał się z pozytywną reakcją Ojca Świętego”– powiedział kard. Barreto.

Ważną rolę w procesie tworzenia się nowej instytucji odegrała także kościelna sieć REPAM (Red Eclesial Panamazonica – Panamazońska Sieć Kościelna z siedzibą w Quito w Ekwadorze), z którą Konferencja ma ściśle współpracować, ale na zasadzie autonomicznej. Działała ona aktywnie już w czasie trzytygodniowych obrad synodu. REPAM niezmiennie podkreśla potrzebę reform w Kościele regionu Ameryki Południowej.

Spotkanie założycielskie odbyło się 29 czerwca, a więc w uroczystość św. Piotra i Pawła. Data nie była przypadkowa. Chodziło o podkreślenie oddanie nowego ciała na służbę Kościołowi w głoszeniu Ewangelii i działalności misyjnej. „Konferencja chce być także konkretną propozycją w tych trudnych dla ludzkości czasach, gdy pandemia silnie oddziałuje na region panamazoński, a rzeczywistość przemocy, wykluczenia i śmierci wobec przyrody i zamieszkujących ją ludów wymaga pilnego i integralnego nawrócenia” – czytamy w nocie opublikowanej przez Konferencję.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao