Rzym: jezuicki kurs dla kościelnych liderów

W kurii generalnej jezuitów rozpoczął się wczoraj 4-dniowy kurs dla liderów w oparciu o jezuicką metodę zarządzania i rozeznawania. Uczestniczą w nim pracownicy Watykanu, przełożeni generalni innych zakonów, a także świeccy, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje w Kościele.

Wśród prelegentów jest również kard. Gainfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, który podjął się refleksji nad „promowaniem kultury synodalności w Kościele”. 

Jak mówi przełożony generalny jezuitów, o. Arturo Sosa, zajęcia pokazują, jak być przywódcą w oparciu o wiarę i rozeznawanie. 

O. Sosa: mamy służyć całej ludzkości

„Wiara nie jest przywilejem jakiejś grupy, wiara jest otwarta na każdego człowieka, na chrześcijan i niechrześcijan. Wychodzimy więc od wiary, która jest nam wspólna. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni i to jest pierwsza rzecz, która nas łączy, nasza konsekracja. Na tej wierze opiera się pewien typ przywództwa, który może naprawdę pomóc wszystkim, a nie tylko niektórym - powiedział Radiu Watykańskiemu o. Arturo Sosa SJ. - Kościół sam w sobie nie ma racji bytu. Jego racją bytu i sensem życia chrześcijańskiego jest misja Pana: nasza wiara pozwala nam zawierzyć Panu i współpracować w Jego misji, którą jest służba całej ludzkości, odkupienie świata, a nie zbawienie nas samych. A zatem tego rodzaju przywództwo stara się rozeznać, gdzie nas prowadzi Duch, gdzie prowadzi świat, gdzie możemy służyć Królestwu Bożemu, i jak można żyć Dobrą Nowiną w dzisiejszym świecie, który niekiedy wydaje się nam katastrofą.“

źródło: Krzysztof Bronk, Vatican News

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama