Metropolita Hilarion popiera stanowisko katolickie ws. związków osób tej samej płci

„Oficjalne nauczanie Kościoła katolickiego w sprawie związków osób tej samej płci jest takie samo jak stanowisko prawosławne” – oświadczył metropolita wołokołamski Hilarion, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.

W programie telewizyjnym „Kościół i świat” metropolita Hilarion skomentował niedawną odmowną odpowiedź Kongregacji Nauki Wiary na pytanie o możliwość błogosławienia przez Kościół katolicki takich związków.

„Dokument ten wskazuje jednoznacznie, że Kościół katolicki głosi w tej sprawie taki sam pogląd jak Kościół prawosławny” – stwierdził hierarcha. Przypomniał, że „w żadnej formie i pod żadną postacią nie możemy uznać współżycia osób tej samej płci za związek małżeński ze wszystkimi wynikającymi z tego odrzucenia skutkami”. Dodał, że stosownie do tego nie może być ani ślubu, ani jakiegokolwiek błogosławienia pary jednopłciowej.

Metropolita odniósł się przy tym do zawartej w nocie Kongregacji wzmianki, iż nie można wykluczyć pobłogosławienia oddzielnie ludzi, pozostających w związku homoseksualnym. Wyraził pogląd, że chodzi tu o to, iż osoby takie nie mogą wprawdzie w żadnym wypadku otrzymać błogosławieństwa kościelnego na taki sposób bycia, mogą jednak otrzymać osobno takie błogosławieństwo dla siebie. Hilarion zwrócił uwagę, że do księży prawosławnych także przychodzą nieraz osoby o takich skłonnościach, prosząc o błogosławieństwo i kapłan nie może im tego odmówić, jeśli jednak osoba taka poprosi o nie na swoje współżycie z partnerem lub partnerką tej samej płci, to kapłan oczywiście odmówi.

Pod tym względem istnieje pełna zgoda stanowisk Kościołów prawosławnego i katolickiego, to znaczy współżycie jednopłciowe jest niedopuszczalne i z kościelnego punktu widzenia jest ono grzechem – stwierdził przewodniczący OWCS. Powtórzył, że kapłan nie ma prawa odmówić pobłogosławienia pojedynczo takich osób, tak jak nie może odrzucić innych grzeszników. „Ludzie ci przychodzą oddzielnie do cerkwi, do kapłana, aby się wyspowiadać i uzyskać błogosławieństwo. Udzielając go, błogosławimy nie ich grzeszne życie, ale człowieka. Mówimy mu: jeśli chcesz się zbawić, musisz wyrzec się grzesznego sposobu życia” – wyjaśnił metropolita Hilarion.

kg (KAI) / Moskwa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao