Rzym: relikwie bł. kard. Wyszyńskiego w polskim kościele

Do kościoła pw. św. Stanisława Biskupia i Męczennika w Rzymie, stanowiącego centrum duszpasterstwa Polaków w stolicy Włoch, wprowadzono relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Uroczystości, która odbyła się w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

W homilii kard. Nycz przypominał o świadectwie, jakie dali światu i Kościołowi kard. Wyszyński i papież Jan Paweł II.  „Obaj byli zwiastunami Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa, którą głosili z przekonaniem, odwagą, męstwem, ale również także wtedy, kiedy niejako zapotrzebowanie na słuchanie było mniejsze, w porę i nie w porę" - wskazał duchowny.

Metropolita warszawski nawiązał też do znaczenia kościoła św. Stanisława BM, jako miejsca troski i budowania jedności wśród Polaków poza Ojczyzną. Podkreślał, że losy tego miejsca i jego znaczenie dla Polaków, także w trudnych momentach historii, od początku są świadectwem tego, że „polska emigracja, to nie tylko kwestia Mszy św. i modlitwy w tym kościele, ale to głęboka troska o człowieka, który przychodzi wykorzeniony i potrzebuje pomocy".

Mówiąc o wzajemnych relacjach św. Jana Pawła II i bł. kard. Wyszyńskiego, arcybiskup warszawski zauważył, że ci dwaj wielcy Polacy „uzupełniali się wzajemnie i byli komplementarni", a nie - jak zwykło się mówić „pozostawali w cieniu jeden, drugiego".

„Obaj swoją wielkością i komplementarnością ubogacali Kościół w Polsce, przez to, co mówili, co czynili i jak prowadzili diecezje, których byli pasterzami, także później, kiedy Jan Paweł II został pasterzem Kościoła Powszechnego" - mówił kard. Nycz, odwołując się m.in. do listów, jakie już w czasie pontyfikatu pisali do siebie obaj Polacy.

„Ostatnio zdecydowaliśmy się dość odważnie wydać te listy. One są przejmujące i pokazują ową komplementarność, zawsze w aspekcie troski o Kościół, o głoszenie Ewangelii, o zwiastowanie Dobrej Nowiny" - powiedział kard. Nycz. Przypomniał też o duchowej łączności papieża Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia w ostatnich tygodniach życia kard. Wyszyńskiego, które zbiegły się z czasem zamachu na Ojca Świętego. „Ta łączność świadczy wręcz o ich mistycznym związku, który był takim przez to, że obaj w tej trudnej dla siebie sytuacji nie myśleli o sobie, ale o Kościele, o Polsce, o Panu Jezusie. O tej, która ich prowadziła: Matce Najświętszej".

Kard. Nycz zachęcił do tego, aby wprowadzenie relikwii bł. kard. Wyszyńskiego do polskiego kościoła właśnie w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II przysłużyło się do odkrywania więzi, które łączyły obu świętych i powinny być inspiracją dla współczesnego Kościoła, ale też, aby zarówno bł. Prymas Tysiąclecia, jak i św. Jan Paweł II byli na nowo ukazywani jako patroni obecnych czasów, wraz z lękami, wyzwaniami i brakiem nadziei, które tak często towarzyszą współczesnym społeczeństwom.

W uroczystości wprowadzenia relikwii do kościoła pw. św. Stanisława BM, wzięli udział księża posługujący wśród Polaków mieszkających w Rzymie, wraz z ks. prał. Pawłem Ptasznikiem, rektorem kościoła i szefem Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, a także Polacy mieszkający w Wiecznym Mieście. Uroczystość zbiegła się także z zakończeniem wizyty ad limina trzeciej grupy polskich biskupów, którzy w minionym tygodniu przebywali w Rzymie i Watykanie.

azr (KAI) / Rzym

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao