Franciszek o Jubileuszu Roku 2025: czas kontemplacji w działaniu

Odnajdywanie Boga po kryzysie pandemii, modlitwa adoracji i kontemplacji, solidarność z ubogimi, zaangażowanie w drogę synodalną oraz ekologia integralna – to elementy papieskiego programu przygotowań do Jubileuszu Roku 2025. Franciszek zamieścił go w liście skierowanym do abp Rino Fisichelli, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, któremu powierzył organizację Roku Świętego.

Zadaniem papieskiej rady będzie znalezienie odpowiednich form przeżywania jubileuszu. Papież wyraził nadzieję, że czas ten stanie się znaczącym etapem duszpasterskim w Kościołach lokalnych, które wezwał do większego zaangażowania synodalnego. Zachęcił do korzystania w przygotowaniach z konstytucji soborowych i dokumentów kościelnych powstałych w późniejszych latach.

Franciszek zaznaczył, że w ostatnich latach wszyscy doświadczyliśmy skutków pandemii, która przyniosła niepewność, doświadczenie dramatu śmierci w samotności oraz prowizoryczności egzystencji a także zmieniła sposób naszego życia, zasiewając w duszach wątpliwości, strach i zagubienie. „Najbliższy jubileusz pomoże w tworzeniu na nowo klimatu nadziei i zaufania jako znaku odrodzenia, którego wszyscy pilnie potrzebujemy” – napisał Papież.

Zauważył, że będzie to możliwe, jeśli zdołamy odkryć na nowo sens powszechnego braterstwa i nie zamkniemy oczu na dramat rozlewającej się po świecie biedy, która nie pozwala godnie żyć milionom ludzi, zmuszając ich do poszukiwania lepszego życia z dala od swoich ojczyzn.

W przygotowaniach do Roku Świętego nie może też zabraknąć kontemplacji piękna przyrody i troski o nasz wspólny dom. „Coraz większa liczba osób, szczególnie młodych, uznaje, że troska o stworzenie jest podstawowym wyrazem wiary w Boga i posłuszeństwa Jego woli” – zauważył Franciszek.

Podkreślił, że rok 2024, poprzedzający wydarzenia jubileuszowe, ma być czasem modlitwy, zwłaszcza adoracji, czyli trwania w obecności Pana i słuchania Go. Zachęcił do uczynienia z modlitwy Ojcze Nasz programu życia dla każdego wierzącego, zwłaszcza jako przygotowania do jubileuszu.

Jubileusz w Kościele katolickim jest szczególnym rokiem łaski, w którym wierni mogą łatwo uzyskać odpust zupełny. W 2000 roku Jan Paweł II ogłosił tzw. Wielki Rok Jubileuszowy z okazji dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa. Sześć lat temu z inicjatywy Papieża Franciszka obchodziliśmy Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Nadchodzący jubileusz będzie zwyczajny, czyli taki, który Kościół obchodzi regularnie co 25 lat.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama