Episkopat Francji potwierdza: chrzest przyjmie 7 tys. dorosłych i 5 tys. nastolatków

W tym roku we Francji ponad 12 tys. osób dorosłych i młodzieży przyjmie podczas liturgii Wigilii Paschalnej sakrament Chrztu świętego – poinformował tamtejszy episkopat na konferencji prasowej w Paryżu.

Podobnie jak w ubiegłym roku, diecezje Francji (łącznie 104) odnotowują gwałtowny wzrost liczby katechumenów. W 2023 r. wzrost ten wyniósł 28 proc., a teraz ponad 30 proc. Łącznie w tym roku w Wielkanoc ochrzczonych zostanie 7 135 dorosłych i ponad 5 tys. nastolatków (tj. tylko uczniów szkół średnich, ponieważ uczniowie szkół podstawowych nie są uwzględniani w badaniu).

Katechumeni są coraz młodsi. 36 proc. nowych katolików to osoby w wieku 18-25 lat, zwłaszcza studenci.

Potwierdza się tendencja zaobserwowana w ubiegłym roku ożywienia na obszarach wiejskich, gdzie mieszka 29 proc. dorosłych katechumenów. W 2024 r. trzy prowincje kościelne o największym wzroście (więcej niż 50 proc.) to Besançon, Dijon i Clermont, wszystkie głównie wiejskie. W szczególności diecezja Saint Claude (departament Jura) odnotuje najwyższy wzrost w tym roku, z ponad dwukrotnie większą liczbą katechumenów niż w roku ubiegłym.

Jedna czwarta dorosłych katechumenów pochodzi z „rodzin bezwyznaniowych”. Pomimo, że nadal znaczna większość dorosłych katechumenów pochodzi z rodzin o tradycji chrześcijańskiej, to odsetek ten maleje z każdym rokiem – informuje francuski episkopat.

Podczas konferencji prasowej Jean-Yves Lépine, neofita (ochrzczony w ubiegłym roku) z diecezji wersalskiej, również złożył swoje świadectwo: „Dla mnie podjęta przeze mnie «podróż katechumenalna» była wyraźnie wynikiem spotkań: księży, którzy słuchali, radosnej i dynamicznej wspólnoty parafialnej – mówił Lépine. – W obliczu społeczeństwa, które wydaje się coraz bardziej materialistyczne i zdaje się promować formę konsumpcyjnego indywidualizmu, bycie chrześcijaninem i katolikiem (to znaczy uniwersalnym, powszechnym) oznacza doświadczanie, że dobro, to jest troska, uwaga, a szerzej Miłość, jest warte więcej niż dobra, czyli posiadanie, bogactwo, władza lub chwała”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama