Kim są pośrednicy finansowi?

W świecie finansów zwyczajny człowiek nie zawsze jest w stanie sam sobie poradzić. Dlatego potrzebni są nam doradcy finansowi.

Polacy coraz szybciej się bogacą. Coraz więcej osób w Polsce decyduje się na kredyt na zakup samochodu, domu lub nowego sprzętu domowego. Wzrost zamożności Polaków wiąże się również z tym, że coraz więcej osób chce dobrze ulokować swoje pieniądze, aby stanowiły zabezpieczenie na przyszłość lub aby je po prostu pomnożyć. Na te wszystkie rosnące potrzeby Polaków starają się odpowiedzieć instytucje finansowe. Ich oferta, zarówno w obszarze lokowania pieniędzy, jak i w obszarze kredytu jest bardzo szeroka. Usługi finansowe stają się więc „produktem”, który możemy wybrać spośród wielu innych. Podlegają one więc prawom rynkowym jak innego rodzaju usługi.

Pośrednik, agent, broker

Jeżeli chodzi o definicję pośrednika finansowego, to w uproszczeniu jest to szczególny rodzaj podmiotu działającego na rynku finansowym, który świadczy usługi na rzecz podmiotów dysponujących oszczędnościami oraz podmiotów poszukujących funduszy pieniężnych niezbędnych do sfinansowania ich zamierzeń konsumpcyjnych, inwestycyjnych i produkcyjnych. Przedsiębiorstwa pełniące rolę pośredników finansowych tworzą instrumenty, które z jednej strony umożliwiają podmiotom nadwyżkowym lokowanie posiadanych nadwyżek pieniądza, a z drugiej – umożliwiają podmiotom deficytowym zaciąganie pożyczek pieniężnych.

W świecie finansów można spotkać się z pojęciem pośredników kredytowych. Reprezentują oni instytucję finansową przed klientem, starając się dostosować ofertę tej instytucji do potrzeb klienta. Czasami pośredników finansowych nazywa się agentami, jak w wypadku agentów ubezpieczeniowych czy agentów inwestycyjnych. Prezentują oni odpowiednio towarzystwa ubezpieczeniowe i firmy inwestycyjne. Szukając odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej lub inwestycyjnej możemy też skorzystać z oferty brokera ubezpieczeniowego lub doradcy inwestycyjnego. W odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego, nie jest on związany z instytucją finansową, a reprezentują one przed tego typu instytucjami nasze interesy.

Na straży naszych pieniędzy

Zawód pośrednika finansowego powinien być wykonywany z należytą starannością. W końcu od jego pracy zależy bezpieczeństwo finansowe wielu ludzi. Dlatego działalność pośredników finansowych jest kontrolowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. KNF prowadzi rejestr agentów i brokerów ubezpieczeniowych, pośredników kredytów konsumenckich i kredytów hipotecznych, agentów firm inwestycyjnych oraz doradców inwestycyjnych. Prace tych wszystkich zawodów regulują odpowiednie ustawy i ich wykonywanie wiąże się z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń. W zależności od typu pośrednika finansowego nadzór nad jego działalnością może się jednak różnić.

W niektórych wypadkach, np. agenta czy brokera ubezpieczeniowego, otrzymanie licencji niezbędnej do wykonywania zawodu wiąże się ze zdaniem egzaminu przeprowadzonego przez zakład ubezpieczeń. Agent ubezpieczeniowy odpowiada też cywilnie za błędy przez siebie popełnione, podobnie jak prawnik. Inna jest sytuacja w wypadku np. pośredników kredytu konsumenckiego. KNF nie ma obowiązku dokonywania oceny, czy ich działalność  spełnia wymagania przewidziane przepisami prawa. W wypadku tego typu pośredników finansowych wpisanie do rejestru KNF oznacza po prostu, że spełnił on niezbędne wymogi związane z rozpoczęciem takiej działalności.

W czym Panu pomóc?

Ogrom informacji związanych z poszczególnymi usługami finansowymi sprawia , że jest nam potrzebna osoba, która nas przez ten gąszcz informacji przeprowadzi. Jeśli chcielibyśmy wziąć kredyt na mieszkanie, pośrednik finansowy, reprezentujący instytucję finansową, z której usług chcemy skorzystać, musi przeprowadzić wywiad, w którym dowie się, jaka jest nasza obecna sytuacja finansowa, jaki jest charakter naszej pracy (np. na umowę o pracę lub jako firma jednoosobowa), jakie są nasze oczekiwania względem nieruchomości (np. potrzeby remontowe) i dopiero wtedy jest w stanie znaleźć najbardziej pasującą nam ofertę.

Usługi finansowe stają się w Polsce coraz bardziej zaawansowane. Np. ubezpieczeniami zostają objęte coraz to nowe dziedziny życia i możemy się ubezpieczyć od coraz to nowych, niespodziewanych okoliczności. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe potrzebują nie tylko przedstawić nam swoją ofertę, ale i przekonać nas do nowych rozwiązań. Podobnie jest w obszarze firm inwestycyjnych, które pomagają nam tak zainwestować wolne środki zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dlatego rośnie rola pośredników finansowych, którzy nie tylko dopasują do nas ofertę swojej firmy, ale odegrają tez rolę „sprzedawcy” usług finansowych.

Bartosz Bartczak


Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Masz pytania lub uwagi do tego tekstu? Przekaż je nam poprzez poniższą ankietę lub przez e-mail.

Czytasz V artykuł z serii "Instytucje i usługi finansowe". Przeczytaj pozostałe

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama