Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekaoks. Zbigniew Sobolewski

POSŁUSZEŃSTWO I UFNOŚĆ POSŁANYCH


Jezus powołuje swoich uczniów do głoszenia Ewangelii. Daje im konkretne wskazania, w jaki sposób mają wykonać swą misję. Uczniowie idą dzielić się z innymi Ewangelią, nie biorąc ze sobą niczego zbędnego. Nie mają bagażu, który absorbowałby ich ręce. Nie znają adresów tych, u których mogą się zatrzymać na nocleg. Muszą nawet zrezygnować z konwencjonalnych powitań, które trwają bardzo długo i zabierają czas. Jezus każe im się skupić całkowicie na tym, co mają przekazać innym. Mają być wolni od troski o siebie, o środki ewangelizowania, o skuteczność głoszenia.

My również, przez chrzest, zostaliśmy wezwani do dzielenia się wiarą z bliźnimi. Nie możemy skarbu wiary zachować dla siebie. Wiara ma wymiar społeczny: należy do wszystkich. Inni również potrzebują Chrystusa. Dlatego nas również posyła: bez trzosa, bez zbędnych obciążeń, bez ludzkich kalkulacji powodzenia misji. Posyła nas do tych, z którymi żyjemy pod jednym dachem, uczymy się w szkole, pracujemy. Do tych, których może jeden jedyny raz spotkamy w życiu. Pan powierza nam trudne zadanie. Mamy być apostołami Jego miłości. Bez lęku mówić o Nim i świadczyć swoją postawą, że Jego miłość wystarczy, aby być szczęśliwym. Jest to zadanie, którego lękamy się ze względu na wrogość świata, ale także naszą ludzką ułomność i grzeszność.

Na co możemy liczyć? Na troskliwą obecność Chrystusa, który sam pomoże nam w wypełnieniu naszej misji i który zatroszczy się zawsze o nas. On umocni nas swoją łaską.„Jezus rozesłał po dwóch Apostołów. Oni wyszli i wzywali do nawrócenia”
(por. Mk 6, 7. 12)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 34 • ROK B (zielony) 12 lipca 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Witold Wiśniowski SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Tomasz Wasilewski, paulista, Korekta: Małgorzata Nowińska. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 15.12.2008. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.8 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia kazanie rozważanie posłuszeństwo misja ufność rozesłanie posłani

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W