Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


XXVIII NIEDZIELA ZWYŁA ROK C (zielony) 10 października 2010 nr 48ks. Roman Sławeński

RADOŚĆ NOWEGO ŻYCIA


Chory na trąd zwierzchnik wojsk syryjskich, Naaman, wszelkimi sposobami szukał możliwości wyzwolenia z dręczącej go choroby. Gdy tylko usłyszał o proroku-uzdrowicielu, natychmiast sięgnął po tę szansę. Uzdrowiony, zapragnął swego dobroczyńcę obdarzyć bogactwem.

Oto radość człowieka, którego los został odmieniony. Naaman poczuł, że z jego ciała już na zawsze znikło piętno poniżenia. Cóż z tego, że nosił stroje z najszlachetniejszych tkanin i obsypany był najwyższymi tytułami. Nic nie mogło skryć brzydoty trądu. Dopiero prorok izraelski, Elizeusz, odmienił jego życie. Przez Elizeusza Naaman otrzymał od Boga dar uzdrowienia.

Z postawą Naamana kontrastują postawy ewangelicznych trędowatych. Oni również otrzymali dar uzdrowienia, jednakże tylko jeden z nich umiał ten dar docenić. Wszyscy zostali uzdrowieni, ale tylko jeden wrócił, by podziękować. Dlaczego tak ważna jest wdzięczność? Bo w niej widać zrozumienie daru. I jeszcze coś więcej: wdzięczność jest drogą do dawcy.

Święty Paweł zwraca nam uwagę na dar odkupienia, tj. odnowione życie, i jego Dawcę — Chrystusa. Wobec takiego Dawcy nie bądźmy skąpi w okazywaniu wdzięczności. Wszak dar otrzymany na chrzcie jest nieodwołalny (por. Rz 11,29). I dlatego winniśmy promieniować radością ludzi odnowionych mocą Bożego daru.„Jezus zaś rzekł:
Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych?
Gdzie jest dziewięciu?”
(Łk 17,17)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


XXVIII NIEDZIELA ZWYŁA ROK C (zielony) 10 października 2010 nr 48 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
// 22zwykly-6_100902.html
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia okres zwykły wdzięczność rozważanie dawca uzdrowienie kazania Naaman chory na trąd
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W