Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Jędrzej Róg OFM

Przybędą z nieba na głos naszych modlitw!

Przybędą z nieba na głos naszych modlitw! - foto
Autor/źródło: Ewa Klejnot-Schreiber

Siostro i Bracie!

Czy wierzysz w istnienie istot niewidzialnych?

Nie pytam, czy wierzysz w UFO, czy jakieś inne stwory czy Beboki, ale czy wierzysz w duchy przeznaczone do usług, posłane na pomoc starającym się posiąść zbawienie? Czy wierzysz w duchy, które towarzyszą i pomagają człowiekowi, które ostrzegają go przed niebezpieczeństwem, które zwiastują wyroki i plany Boskie, które walczą ze złem i świadczą o Zmartwychwstaniu? Czy wierzysz w duchy, które posiadają rozum i wolę, które są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi (por. Łk 20,36), przewyższającymi doskonałością wszystkie stworzenia widzialne? Czy wierzysz w duchy, o których Chrystus Pan powiada: „Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”?

Otóż wedle bł. Jana Dunsa Szkota, franciszkanina, Bóg na początku świata stworzył nieskończoną ilość aniołów. Istnienie aniołów, jest prawdą wiary, którą musimy przyjąć! Znamy tych aniołów, którzy mieli jakieś zlecenie dane ze względu na Chrystusa czy też wobec ludzi. Dzielą się one na chóry: Serafini, Cherubini i Trony to ci, którzy bezpośrednio wpatrują się w twarz Boga, dla Jego uwielbienia. Kolejne chóry to Panowania, które uczestniczą z polecenia Bożego w Jego mocy i wykonują polecone im zadania. Potem są Moce i Władze, które wszelkie czynności ludzkie kierują do Boga. Kolejny chór to Księstwa, które pomagają Bogu w zarządzeniu, i wreszcie są Archaniołowie i Aniołowie.

Dzisiaj w rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie, Kościół czci trzech Archaniołów, którzy odegrali szczególną rolę w historii zbawienia.

Archanioł Michał, którego tak bardzo czcił św. Franciszkek, (którego imię oznacza "Któż jak Bóg") stoczył walkę ze złymi duchami i nadal wspiera ludzi w walce ze złem (Ap 12,7-9).

Archanioł Gabriel ("Bóg jest mocą") wielokrotnie przekazywał ludziom wolę Bożą (Dn 8,15; Łk 1,11). On zwiastował Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego (Łk 1,28-38).

Archanioł Rafał ("Bóg uzdrawia"), jeden z siedmiu archaniołów, którzy stoją przed Panem (Tb 12,15), On był opiekunem młodego Tobiasza, o czym czytamy na kartach Starego Testamentu.

Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał - to jedyni aniołowie, jakich znamy z imienia… Dlatego, że znamy ich imiona, stają się nam szczególnie bliscy. Warto się z nimi zaprzyjaźnić, byśmy dzięki ich pomocy, tak jak Natanael zdolni byli uznać: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»


Homilia wygłoszona 29 września 2016 r. Czwartek, Rok C, II – Dwudziesty szósty tydzień okresu zwykłego. Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
Do czytań: Dn 7, 9-10. 13-14/Ap 12, 7-12a | Ps 138 (137), 1-2a. 2b-3. 4-5 | J 1, 47-51


opr. ac/ac

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia wiara chóry anielskie historia zbawienia prawda wiary archanioł Gabriel św. Michał Archaniołowie Archanioł Rafał Archanioł Michał Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała św. Rafał św. Gabriel

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W