Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Wanda Bobrowska-Nowak

SPOWIEDŹ JAKO PRZYJACIELSKA ROZMOWA

Recenzja: Ks. H. Krzysteczko, Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi, "Powiernik Rodzin", Katowice 1998"Spowiednik stwarzając atmosferę przyjaźni między nim a penitentem może mu pomóc doświadczyć miłości Boga. Atmosfera przyjaźni daje poczucie bycia we wspólnocie. W takiej atmosferze penitentowi łatwiej też dzielić się ze spowiednikiem swoimi przeżyciami. Wzajemne otwarcie się na drugiego powoduje, że osoby zacieśniają więzi między sobą i umacniają się nawzajem. Otwarcie się penitenta przed spowiednikiem nabiera podwójnego sensu: on wyznaje grzechy i trudności nie tylko dlatego, żeby spowiednik mógł o nich wydać sąd, lecz żeby być przez niego akceptowanym, aby rozmowa była doświadczana jako uwalniająca, oświecająca, wybawiająca i lecząca."

Studium teologiczno-pastoralne pt. Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi, napisane przez ks. Henryka Krzysteczko, teologa i psychologa, jest wynikiem wnikliwych kilkuletnich badań przeprowadzonych przez autora. Dzieło zainteresować powinno szerokie grono czytelników. Sięgną po nie zarówno duchowni, jak i psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz wszyscy, którzy dążą do oceny własnej postawy wobec aktu skruchy i pragną poddać analizie oczekiwania związane ze spowiedzią.

Po interesującej naukowej relacji dotyczącej historycznego procesu kształtowania się i rozwoju praktyk pokutnych autor zaprezentował bogate materiały badawcze. Na ich podstawie została przeprowadzona analiza postaw penitentów oraz istotnych dla aktu wiary, jakim jest spowiedź - cech spowiedników.

Warto zwrócić uwagę na rozważania dotyczące terapeutycznych funkcji spowiedzi związanych z indywidualnymi potrzebami penitentów w odniesieniu do kształtowania własnej osobowości, jak też otrzymania wsparcia i pomocy od spowiednika.

Zaprezentowane i gruntownie omówione wyniki badań przynoszą Czytelnikom cenne wskazówki dotyczące trafnej i rzetelnej samooceny, a przede wszystkim służące pogłębieniu motywacji do takich przemyśleń. Przejrzyste i zrozumiałe są postulaty wymagań wobec siebie, kształtowania postawy wobec innych ludzi oraz podjęcia działań sprzyjających osiąganiu dojrzałości religijnej. Treść studium ułatwi Czytelnikowi znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czym jest i jaka powinna być moja postawa wobec spowiedzi?

Książka o wysokich walorach naukowych i przydatności wychowawczej może być szeroko wykorzystana w rodzinie i w praktyce pedagogicznej. Jest dziełem potrzebnym zarówno spowiednikowi, jak i penitentowi!Prof. dr hab. Wanda Bobrowska-Nowak 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokuta grzech spowiedź spowiednik korelacja
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W