Świadkowie Jehowy - ich nauki w świetle faktów: Na czym polega "rozmowa" prowadzona przez Świadków

Refleksje byłego członka Świadków Jehowy: rozmowa prowadzona przez Świadków to w rzeczywistości z góry zaplanowana i szczegółowo opisana w podręczniku socjotechnika

Od Redakcji. Niniejsza publikacja jest relacją opartą na osobistym doświadczeniu. Nie rości sobie ona prawa do bycia uznaną za publikację naukową - to wymagałoby szerokich badań, które byłyby sprawą bardzo trudną lub wręcz niemożliwą, z racji na brak jawności w funkcjonowaniu organizacji Świadków Jehowy. Osobiste doświadczenie ma jednak również swój walor poznawczy, pokazując aspekty, do których badacz z zewnątrz mógłby nigdy nie dotrzeć lub nie zrozumieć ich należycie. Zachęcając więc do lektury, prosimy czytelników o wzgląd na to, że jest to zapis osobistego doświadczenia, a nie praca naukowa - nie należy więc wyciągać z tekstu zbyt uogólniających wniosków.

Na czym polega "rozmowa" prowadzona przez Świadków.
Jak zmieniały się koncepcje organizacji na podstawie podręcznika „Prowadzenie rozmów ….”

Moi drodzy, Świadkowie są tak genialni, że nawet żeby uprościć życie swoim szeregowym członkom, którzy nierzadko nie mają żadnego wykształcenia, wydali praktyczny podręcznik dla głosicieli „Prowadzenie rozmów na podstawie pism” podręcznik wydany przez Towarzystwo Strażnica w języku angielskim w 1985 r, a w języku polskim w 1991 r. zawierająca tematy biblijne i doktrynalne. Używana przez Świadków Jehowy w czasie prowadzonej przez nich działalności kaznodziejskiej oraz na ich religijnych zebraniach.Prowadzenie rozmów na podstawie Pism składa się z 446 stron. Cytaty wersetów biblijnych pochodzą z 30 różnych przekładów biblijnych. Na początku zawiera temat: Wstępy przydatne w służbie polowej z których głosiciele korzystają w głoszeniu nauki. Zawiera on wiele wskazówek, jak pokierować rozmową, w zależności od sytuacji i rozmówcy, np:"Czy mógłbym pana o coś zapytać? Gdyby pan był w stanie rozwiązać któryś z licznych problemów nękających dzisiejszy świat, od czego by pan zaczął? (Po zorientowaniu się, co najbardziej niepokoi rozmówcę, potraktuj jego słowa jako punkt wyjścia do dalszej rozmowy)". Następny rozdział to Jak reagować na wypowiedzi mające na celu przerwanie rozmowy. Dalszych 77 tematów do dyskusji, ułożono alfabetycznie (od hasła Adam do hasła Żydzi). Każde z nich zawiera krótką definicję omawianego zagadnienia i odpowiedzi (wraz z wersetami biblijnymi) na najczęściej zadawane na jego temat pytania. Na końcu publikacji zamieszczono skorowidz z kwestiami omówionymi w artykułach tej książki. Drogi Czytelniku poniżej pokazuję jak ewoluowała sztandarowa publikacja świadków dla potrzeb ich doktryn i nauk oczywiście nie są to wszystkie różnice bo zabrakło by mi w końcu miejsca ale tylko te z początku książki, ponadto warto zwrócić uwagę na formę tych poprawek które tak naprawdę ukierunkowane są na bezpośrednie wykazanie że tylko ich droga i to co głoszą jest jedyną alternatywą jak to oni mówią żeby dostąpić „życia wiecznego”, a poza tym jak widać znikają zwroty mające budzić jakie kolwiek wątpliwości u rozmówcy, pojawiają się zwroty bardziej bezpośrednie a w tym wszystkim chodzi tylko o jedno złapać kozła ofiarnego w swoją sieć i nie pozwolić mu na swoje własne przemyślenia a jak już go złapiemy to nie dać mu wytchnąć tylko urabiać tak długo aż będzie nasz. Niema w tym żadnej przesady znam osobiście przypadek osoby która przestudiowała wszystkie książki dostępne owszem chodziła na zebrania brała w nich udział ale jakoś nie garnęła się do tego żeby zostać świadkiem i przyjąć ich chrzest i co się dzieje jest tak długo urabiana aż w końcu przyjmuje ten chrzest i jest w końcu świadkiem. I może mi ktoś ze świadków powie że nic na siłę, a to co miało niby być, po prostu ta osoba została omamiona psychologicznie, a jednym z argumentów było to że będzie sama iże nikt jej nie będzie już pomagał jak się nie zdeklaruje, i niestety pod wpływem strachu przed samotnością osoba ta godzi się na bycie tym kim została.

Prowadzenie rozmów, 1991

Prowadzenie rozmów, 2001

Chodzi raczej o podanie cennych informacji do wykorzystania w rozmowach z ludźmi gotowymi je prowadzić. Jedni zadają pytania, na które naprawdę chcieliby otrzymać zadowalające odpowiedzi. Inni po prostu mogą w trakcie rozmowy przedstawiać z pewną miarą przekonania to, w co wierzą. Czy jednak są gotowi wysłuchać odmiennego zdania? Jeżeli tak, to możesz im pokazać, co mówi Biblia, a z całą pewnością wywoła to żywy oddźwięk w sercach zwolenników prawdy (str. 7).

Chodzi raczej o podanie cennych informacji do wykorzystania w rozmowach z ludźmi gotowymi je prowadzić. Jedni zadają pytania, na które naprawdę chcieliby otrzymać zadowalające odpowiedzi. Drudzy po prostu mogą w trakcie rozmowy przedstawiać z pewną miarą przekonania to, w co wierzą. Czy jednak odznaczają się rozsądkiem i są gotowi wysłuchać odmiennego zdania? Jeżeli tak, to możesz im pokazać, co mówi Biblia, a z całą pewnością wywoła to żywy oddźwięk w sercach zwolenników prawdy (str. 7).

Jak znaleźć w tym podręczniku odpowiedni materiał? Najczęściej wystarczy po prostu odszukać nagłówek, pod którym omówiono ten temat. Pod każdym nagłówkiem łatwo zauważyć zasadnicze pytania, ponieważ są wyróżnione tłustym drukiem i rozpoczynają się od lewego marginesu (str. 7)

Jak znaleźć w tym podręczniku odpowiedni materiał? Najczęściej wystarczy po prostu odszukać artykuł omawiający ten temat. W każdym artykule łatwo zauważyć zasadnicze pytania, ponieważ są wyróżnione tłustym drukiem i rozpoczynają się od lewego marginesu (str. 7).

Po odszukaniu pytania najbardziej zbliżonego do omawianego tematu zapoznaj się z zamieszczonymi pod nim śródtytułami, wydrukowanymi pogrubionym, pochyłym pismem (str. 7)

Po odszukaniu pytania najbardziej zbliżonego do tematu, który chcesz omówić, zapoznaj się z zamieszczonymi pod nim śródtytułami, wydrukowanymi pogrubionym, pochyłym pismem (str. 7)

Nie wahaj się przedstawić te argumenty własnymi słowami (str. 7).

Staraj się przedstawić te argumenty własnymi słowami (str. 7).

W takim wypadku mógłbyś pokazać swemu rozmówcy, co jest napisane w tej książce, a potem przeczytał razem z nim fragmenty dotyczące pytania, które zadał. Choćbyś wcześniej nie był zapoznany z tym materiałem, możesz na jego podstawie udzielić zadowalającej odpowiedzi(str. 8)

W takim wypadku mógłbyś pokazać swemu rozmówcy, co jest napisane w tej książce, a potem przeczytał razem z nim fragmenty dotyczące kwestii, którą poruszył. Choćbyś wcześniej nie był zapoznany z tym materiałem, możesz na jego podstawie udzielić zadowalających wyjaśnień (str. 8).

Wstępy przydatne w służbie polowej

Prowadzenie rozmów, 1991

Prowadzenie rozmów, 2001

Przy wyborze wstępu, którym będziemy się posługiwać w służbie polowej, należy zwracać szczególną uwagę na trzy sprawy (str. 9).

Wybierając wstęp przydatny w służbie polowej, zwracaj szczególną uwagę na trzy sprawy (str. 9).

Nieraz się słyszy, jak ludzie pytają: Dokąd zmierza ten świat?(str. 9).

Nieraz się słyszy, jak ludzie pytają: Do czego to doszło?(str. 9).

Czy ostatnio czytał pan w prasie o tym wydarzeniu? (str. 9).

Czy ostatnio natknął się pan w prasie na taki artykuł? (str. 9).

Chciałbym złożyć panu krótką wizytę, aby przedstawić coś bardzo ważnego. Proszę posłuchać, co tu jest napisane w Biblii(str. 10).

Odwiedzam pana, by krótko przedstawić coś bardzo ważnego. Proszę posłuchać tego urywka Biblii (str. 10).

Chcielibyśmy panu pokazać, gdzie można znaleźć praktyczne wskazówki, które pomagają radzić sobie z codziennymi kłopotami. Dawniej ludzie często szukali rad w Piśmie Świętym, ale obecnie na wiele spraw zapatrujemy się inaczej. A jakiej jest pańskie zdanie? (str. 10).

Chcielibyśmy zapytać, gdzie pana zdaniem można znaleźć dobre rady, który by pomagały w codziennych kłopotach. Dawniej ludzie szukali takich rad w Piśmie Świętym, ale czasy się zmieniają. Co pan o tym myśli? (str. 10).

Chcielibyśmy złożyć panu krótką wizytę. (…) Ten, który ustanowił prawa rządzące ruchami ciał niebieskich, zadbał też o zapewnienie nam właściwego kierownictwa(str. 10).

Chcielibyśmy z panem chwilę porozmawiać. (...)Twórca praw rządzących ciałami niebieskimi, zadbał też o prawa i cenne wskazówki dla ludzi. (str. 10)

Przyszliśmy do pana, żeby porozmawiać o znaczeniu dzisiejszych wydarzeń światowych. Wiele ludzi przestaje się interesować Bogiem i Jego zasadami przedstawionymi w Biblii (str. 10).

Przyszliśmy do pana, żeby porozmawiać o dzisiejszej sytuacji na świecie. Wiele ludzi przestaje zwracać uwagę na Boga i Jego przykazania podane w Biblii (str. 10).

Czy słyszał pan, że w Piśmie Świętym jest napisane, jak można przeżyć koniec dzisiejszego świata i dostąpić życia na ziemi, która ma stać się rajem? (str. 11).

Czy słyszał pan, że w Piśmie Świętym wyjaśniono, jak można przeżyć koniec dzisiejszego świata, a potem dostąpić życia na ziemi, która ma stać się rajem? (str. 11).

Przyszedłem zaproponować panu bezpłatny kurs biblijny, który mógłby się odbywać w pańskim mieszkaniu. Jeśli pan pozwoli, to w ciągu kilku minut pokażę, jak w ponad 200 krajach całe rodziny omawiają Biblię u siebie w domu. Podstawą do rozmowy może być którykolwiek z tych tematów (str. 11).

Przyszedłem zaproponować panu bezpłatny kurs biblijny, który mógłby się odbywać u pana w domu. Jeśli pan pozwoli, to w ciągu kilku minut pokażę, jak w przeszło 200 krajach całe rodziny omawiają w domu Biblię. Podstawą do rozmowy może być któryś z tych tematów (str. 11).

Zachęcamy ludzi do studiowania tego podręcznika biblijnego (str. 11).

Proponujemy naszym sąsiadom podręcznik do studiowania Biblii(str. 11).

W rozmowach z ludźmi zauważyłem, że wielu chciałoby żyć pod panowaniem rządu, który by rzeczywiście potrafił pokonać olbrzymie trudności, z jakimi się borykamy (...)Najprawdopodobniej pan także się o to modli, nie wiedząc, że chodzi o rząd.

Rozmawiając z ludźmi zauważyłem, że wielu chciałoby żyć pod panowaniem rządu, który by rzeczywiście potrafił pokonać olbrzymie trudności, z jakimi się borykamy (…) Pewnie pan też się o to modli; choć nie każdy wie, że chodzi tu o rząd.

Rozmawiamy z ludźmi o pewnej sprawie i chętnie usłyszelibyśmy pańskie zdanie. Jak panu wiadomo, Jezus nauczył nas modlić się o przyjście Królestwa Bożego (...) (str. 11).

Rozmawiamy z sąsiadami o pewnej sprawie i chętnie usłyszelibyśmy pańskie zdanie. Jak pan wie, Jezus nauczył nas modlić się o przyjście Królestwa Bożego (...) (str. 11).

Chciałbym porozmawiać z panem o czymś, co dotyczy każdego z nas:Czy wolelibyśmy, żeby rządził nami Bóg, czy człowiek? Czy nie sądzi pan, że w obecnej sytuacji światowej potrzeba czegoś innego niż to, czego dokonali ludzie? (str. 11).

Chciałbym porozmawiać z panem o czymś, co dotyczy każdego z nas:Jaka władza byłaby dla nas lepsza – rządy Boga czy ludzi? Czy sytuacja na świecie nie pokazuje, że wysiłki ludzkich rządów zawodzą i że potrzebujemy czegoś innego? (str. 12).

Zauważyliśmy, że wiele ludzi szczerze martwi to, że na świecie brak prawdziwej miłości. (...) Jak pan sądzi, jakie są tego przyczyny? (str. 12).

Zauważyliśmy, że wiele ludzi szczerze martwi powszechny brak prawdziwej miłości. (...) Jak pan sądzi, dlaczego tak się dzieje? (str. 12).

Składam sąsiadom krótkie wizyty, żeby porozmawiać o czymś, co mnie bardzo niepokoi i na co pan zapewne też zwrócił uwagę (str. 12).

Odwiedzam sąsiadów, by krótko porozmawiać o czymś, co mnie bardzo niepokoi i na co pan zapewne też zwrócił uwagę (str. 12).

Może zastanawiał się pan już nad tym, czy Boga obchodzi, że ludzie doznają niesprawiedliwości i znoszą cierpienia? (str. 12)

Może zastanawiał się pan już nad tym, czy Boga obchodzi, że ludzie tyle cierpią i doznają niesprawiedliwości? (str. 12)

Rozmawiamy z ludźmi na temat osobistego bezpieczeństwa. Wokół nas pleni się przestępczość, co odbija się ujemnie na naszym życiu. Czy pańskim zdaniem tacy ludzie, jak pan i ja, będą mogli spokojnie spacerować nocą po ulicach? (str. 12)

Rozmawiamy z ludźmi na temat naszego osobistego bezpieczeństwa. Jest teraz tyle przestępstw, że trudno się tym nie przejmować. Jak pan myśli, czy kiedyś będzie można spokojnie spacerować wieczorem po ulicach? (str. 12)

Przechodząc tędy rano zauważyłem, że wszyscy rozmawiają o. .. (str. 12).

Od rana słyszę, że wszyscy rozmawiają o. .. (str. 12).

Nie tylko opisuje realistycznie obecne warunki, lecz także wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje i do czego to w końcu doprowadzi (str. 12)

Dokładnie opisano w niej obecne warunki, a ponadto wyjaśniono, dlaczego tak się dzieje i do czego to w końcu doprowadzi (str. 12)

A czy mogę wiedzieć, jak tobie na imię?. .. Zachęcam młodych ludzi, takich jak ty, do zastanowienia się nad wizją wspaniałej przyszłości, przedstawioną w Piśmie Świętym (...). Czy nie brzmi to zachęcająco? (str. 12)

Mogę poznać twoje imię?. .. Zachęcam młodych ludzi, takich jak ty, do zapoznania się z opisem wspaniałej przyszłości, podanym w Piśmie Świętym (...). Jak ci się podoba ten opis? (str. 13).

Rozmawiamy z ludźmi o tym, jak prowadzić szczęśliwsze życie rodzinne. Każdy z nas się o to stara, ale gdyby się okazało, że można coś ulepszyć, z pewnością by nas to zainteresowało, prawda? (...) Z Biblii wynika, że nasze rodziny może czekać wspaniała przyszłość (str. 13).

Rozmawiamy o tym, jak prowadzić szczęśliwsze życie rodzinne. Każdy z nas się o to stara, ale gdyby się okazało, że można coś ulepszyć, z pewnością warto się tym zainteresować, prawda? (...) Z Biblii wynika, że nasze rodziny mogą doczekać wspaniałej przyszłości(str. 13).

Wszyscy chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe. Czy jednak można liczyć na to, że kłopoty nękające świat kiedyś się skończą?. ..W jakim świecie pańskim zdaniem przyjdzie żyć naszym dzieciom, gdy dorosną? … Biblia mówi, że Bóg zamierza przeobrazić ziemię w cudowny dom(...).Ale czy nasze dzieci się tam znajdą, to w dużej mierze zależy od tego, jakiego wyboru my dokonamy(str. 13).

Wszyscy chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe. Czy jednak można liczyć na to, że dzisiejsze problemy kiedyś się skończą? … Jak pan myśli, w jakim świecie przyjdzie żyć naszym dzieciom, gdy dorosną? … W Biblii wyjaśniono, że Bóg przeobrazi ziemię w przepiękny raj (...).W dużej mierze to od nas zależy, czy nasze dzieci tam się znajdą (str. 13).

Na pewno zastanawiał się pan już nad tym, czy wraz ze śmiercią wszystko się kończy? (str. 13).

Może zastanawiał się pan już nad tym, czy wraz ze śmiercią wszystko się kończy? (str. 13).

W samym tylko XX wieku było już setki wojen, w tym dwie światowe. Ciągle wisi nad nami groźba wybuchu konfliktu nuklearnego. Co pana zdaniem jest potrzebne, żeby nigdy nie doszło do takiej wojny? (str. 13).

W minionym XX wieku było setki wojen, w tym dwie światowe. Nad ludzkością ciągle wisi groźba wojny nuklearnej. Jak pana zdaniem można zapobiec takiej wojnie? (str. 13).

Zauważyliśmy, że niemal każdy pragnie pokoju na ziemi. Zapewnia o tym również większość przywódców światowych (str. 13).

Zauważyliśmy, że prawie każdy pragnie pokoju na ziemi. Mówi o tym również większość przywódców światowych (str. 13).

Rozmawiamy o tym, co można by zrobić, aby każdy miał pracę i mieszkanie (str. 13).

Rozmawiamy z sąsiadami o tym, co można by zrobić, aby każdy miał pracę i mieszkanie (str. 14).

Większość z nas czuje się o tyle o ile szczęśliwa, ale musimy się borykać z mnóstwem trudności(str. 14).

Większość z nas czuje się w pewnym stopniu szczęśliwa, ale jednocześnie mamy wiele problemów (str. 14).

Dzisiaj chcielibyśmy zapytać pana, co przychodzi panu na myśl, gdy się pan natknie w Piśmie Świętym na wyrażenie‘ życie wieczne’? Jest to tym bardziej interesujące, że można je znaleźć w Biblii jakieś 40 razy. Co mogłoby oznaczać dla nas takie życie?. .. Jak można go dostąpić? (str. 14).

Dzisiaj chcielibyśmy zapytać pana, z czym się panu kojarzą słowa ‘życie wieczne’? Jest to tym bardziej interesujące, że można je znaleźć w Piśmie Świętym jakieś 40 razy. Co mogłoby oznaczać dla nas takie życie?. .. Jak można je osiągnąć? (str. 14).

Rozmawiamy z ludźmi, których niepokoją trudne warunki życiowe. (...) Co uważa pan za największą przeszkodę na drodze do szczęścia? (str. 14).

Rozmawiamy z ludźmi, których niepokoją dzisiejsze trudne warunki życiowe. (...) Co według pana najbardziej przeszkadza w osiągnięciu szczęścia? (str. 14).

Odwiedzamy wszystkie rodziny w tym bloku (w tej okolicy) i stwierdzamy, że większość ma swoją religię. .. Ale chyba przyzna pan, że bez względu na to, jakiego jesteśmy wyznania, dają się nam we znaki takie same kłopoty: wysokie koszty utrzymania, przestępczość, choroby, czy nie tak?. .. Czy ma pan nadzieję, że uda się to jakoś pomyślnie rozwiązać? (str. 14).

Odwiedzamy wszystkie rodziny w tym bloku (w tej okolicy) i widzimy, że większość ma swoją religię. .. Ale chyba przyzna pan, że bez względu na wyznanie mamy podobne zmartwienia: wysokie koszty utrzymania, przestępczość, choroby, prawda?. .. Czy ma pan nadzieję, że te problemy uda się jakoś rozwiązać? (str. 14).

Na pewno jest pan bardzo zajęty, więc powiem króciutko, o co chodzi (str. 14).

Na pewno jest pan bardzo zajęty, więc powiem krótko, o co chodzi (str. 14).

Przyszedłem, żeby z panem porozmawiać o wielkich dobrodziejstwach Królestwa Bożego oraz o tym, jak można ich dostąpić. (...) Czy mógłbym króciutko coś powiedzieć? (str. 14)

Przyszedłem porozmawiać z panem o tym, co dobrego przyniesie ludziom Królestwo Boże i jak można z tego skorzystać. (...) Czy mógłbym krótko coś powiedzieć? (str. 15)

Cieszę się, że zastałem pana w domu. Składamy naszą cotygodniową wizytę, żeby opowiedzieć o jeszcze innych dobrodziejstwach, które zapewni ludziom Królestwo Boże (str. 15).

Miło, że zastaliśmy pana w domu. W tym tygodniu chcielibyśmy opowiedzieć panu o kolejnych dobrodziejstwach, które zapewni ludziom Królestwo Boże (str. 15).

Dzień dobry, jak się pan czuje?. .. Chciałbym znowu z panem chwilę porozmawiać (str. 15).

Dzień dobry, jak się pan miewa?. .. Chciałbym znowu zamienić z panem kilka słów (str. 15).Tak jest z prawie każdą literaturą świadków, w miarę potrzeb i w zależności od sytuacji ich literatura zmienia się jak kameleon, jest ciągle poprawiana i udoskonalana do tego żeby była niezastąpionym orędziem w dziele ogłupiania ludzi i wmawiania im jaka to wspaniała przyszłość ich czeka kiedy tylko zostaną świadkami jehowy.


Ponadto świadkowie wydali w formie kartkowej „Praktyczne wskazówki”:

 • zawczasu czytaj czasopisma i dokładnie zapoznawaj się z treścią artykułów.

 • Wybierz artykuł omawiający temat, który w twojej okolicy wzbudza powszechne zainteresowania.

 • Przygotuj wstępy dostosowane do różnych ludzi – do mężczyzn, kobiet oraz młodzieży, wykaż dlaczego to czasopismo jest ważne dla twego rozmówcy i jaki pożytek z tej lektury może odnieść cała rodzina.

 • Zaplanuj udział w służbie polowej o takiej porze, gdy większość ludzi jest w domach, niektóre zbory organizują pracę z czasopismami późnym popołudniem.

 • Staraj się by twój wstęp był krótki i rzeczowy.

 • Nie mów za szybko, jeżeli rozmówca nie okazuje zainteresowania, szybkie mówienie nic nie pomoże, postaraj się zachować naturalnie i daj domownikowi sposobność wypowiadania się.

Proponowanie czasopism w pracy od domu do domu:

 • uśmiechaj się przyjaźnie, mów w sposób serdeczny

 • mów o czasopismach z zapałem

 • mów powoli i wyraźnie

 • poruszaj tylko jeden temat, rozbudź krótko zainteresowanie i wyjaśnij, jaką wartość ma dla twego rozmówcy

 • wskazuj tylko jeden artykuł

 • przedstawiaj tylko jedno czasopismo, drugie zaproponuj jako dodatek

 • postaraj się, żeby rozmówca wziął czasopismo do ręki

 • przygotuj grunt pod odwiedziny ponowne

 • gdyby nie przyjęto czasopisma zakończ rozmowę w sposób przyjazny i życzliwy

 • dokładnie notuj wszystkie miejsca gdzie okazano zainteresowanieAlbo wskazówki gdzie rozpowszechniać czasopisma: • świadczenie od domu do domu

 • głoszenie na ulicy

 • świadczenie od sklepu do sklepu

 • odwiedzanie stałych czytelników

 • świadczenie późnym popołudniem

 • w trakcie dokonywania odwiedzin ponownych

 • odwiedzanie osób które kiedyś studiowały Biblię

 • podczas podróży, robienia zakupów

 • w rozmowach z krewnymi, współpracownikami, sąsiadami, kolegami ze szkoły, nauczycielami

 • w środkach transportu, w poczekalniachNie uważacie, że są to genialne wskazówki? Nie wiem, czy ktoś inny by sobie zadał tyle trudu, jest to konkretna instrukcja obsługi potencjalnego rozmówcy, która ma gwarantować powodzenie, ale niestety ta instrukcja nie jest idealna. Bo życie weryfikuje tą instrukcję w sposób dość drastyczny i wtedy niestety nasz doskonale wyposażony głosiciel gubi się i zaczyna tracić grunt pod nogami i tak naprawdę to nie potrafi sobie poradzić z trudnymi pytaniami - nie umie po prostu udzielić odpowiedzi. I na nic zdają się jego książki i broszury. I co wtedy? Zwykle pada odpowiedź „postaram się poszukać odpowiedzi na pańskie /pani pytanie i jeżeli pan lub pani pozwoli to następnym razem udzielę odpowiedzi”.A co, gdy osoba dalej zadaje kłopotliwe pytania? No cóż, kończą się odwiedziny na jakiś czas, bo osoba jest niewygodna lub ma większa wiedzę niż się spodziewali, a może za jakiś czas spróbuje się znowu, no bo może coś się zmieni na przykład coś dotknie tą osobę osobiście no i będą mieli wtedy punkt zaczepienia. A muszę przyznać, że bardzo często wykorzystywane są tragedie osobiste albo niepowodzenia. Nazwać to można śmiało żerowaniem na ludzkich uczuciach. Świadkowie Jehowy z niezwykłą starannością opracowują podręczniki do domowego studium biblijnego dla osób zainteresowanymi ich wiarą. W każdym następnym starają się uniknąć błędów, które były przeszkodą do pomyślnego ukończenia tego studium. To właśnie dzięki takim podręcznikom, które mają przekonać każdego, że Bóg (Jehowa) uznaje na ziemi tylko i wyłącznie organizację Świadków Jehowy (jako religię jedynie prawdziwą) z siedzibą w Brooklynie (Nowy Jork).W tym subtelnym wymieszaniu prawdy i fałszu, tkwi główne niebezpieczeństwo nauki świadków Jehowy dla wielu ludzi z różnych kręgów kulturowych i wyznaniowych. Przed podobnym niebezpieczeństwem przestrzegał już Koryntian św. Paweł, gdy pisał: „Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków" (2 Kor 10, 13-15).

Czyż nie są to znamienne słowa? Autorzy wielu podręczników, w każdym przypadku anonimowi, nie znajdziecie prawie nigdzie nazwiska autora, świadomie pomijają niektóre tematy, bądź piszą o nich zdawkowo, o których dobrze wiedzą, że mogą łatwo zrodzić u osoby studiującej opór czy sprzeciw, co może być powodem zerwania studium, są to tematy dla świadków bardzo niewygodne i na obalenie których nie maja dowodów, np. niewiele piszą na temat Trójcy Świętej, Jezusa Chrystusa (brak np. odniesienia się do tekstów biblijnych, które mówią o Jego boskości), pomija się prawie zupełnie Ducha Świętego, a jeżeli już się coś o nim pisze i mówi to bardzo niewiele niewiele jest też o Dekalogu, krzyżu. Jest to sprawa tak kontrowersyjna dla świadków, że żadne argumenty poza ich wyssanymi z palca do nich nie trafiają (opisałem to już wcześniej) itd.

Dużo kontrowersji budzi też wydanie Biblii przez świadków. Twierdzą, że korzystali z tekstów oryginalnych, tyle tylko, że bardzo ciekawe jak uzyskali do nich dostęp? Po za tym twierdzą że przekładu dokonali ludzie natchnieni przez Ducha świętego, ale nie podają ich nazwisk, jak mówią, że oni nie chcieli by chwała spadła na nich. Ale przecież jak ktoś jest kompetentny, to nie ma się czego wstydzić czy nawet obawiać, a tutaj wychodzi na to, że celowo ukryto nazwiska tłumaczy, żeby nikt nie miał później pretensji, że coś wyszło nie tak albo, że tłumaczenie jest do kitu. A niestety tak jest; przekład Biblii według Nowego Świata jest do luftu, po prostu jest tak zrobiony żeby był dopasowany do ich nauk i doktryn. Jak ktoś nie wierzy, niech porówna sobie Biblię Tysiąclecia, Biblię Warszawską, czy nawet Grecko-polski Nowy Testament, gdzie każde słowo jest wiarygodnie i szczegółowo przetłumaczone, z wydaniem świadków i będzie miał jasny obraz sytuacji. Jak dalej ktoś ma wątpliwości to odsyłam chociażby do znakomitej książki : „Inny Jezus Inny Duch Inna Ewangelia”autorstwa mojego przyjaciela (mam nadzieję, że mogę go tak nazwać) Natana Cheseda wydanej przez Koncept Design.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama