Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Denis Aldo

ŚWIADKOWIE JEHOWY - ICH NAUKI W ŚWIETLE FAKTÓWOd Redakcji. Niniejsza publikacja jest relacją opartą na osobistym doświadczeniu. Nie rości sobie ona prawa do bycia uznaną za publikację naukową - to wymagałoby szerokich badań, które byłyby sprawą bardzo trudną lub wręcz niemożliwą, z racji na brak jawności w funkcjonowaniu organizacji Świadków Jehowy. Osobiste doświadczenie ma jednak również swój walor poznawczy, pokazując aspekty, do których badacz z zewnątrz mógłby nigdy nie dotrzeć lub nie zrozumieć ich należycie. Zachęcając więc do lektury, prosimy czytelników o wzgląd na to, że jest to zapis osobistego doświadczenia, a nie praca naukowa - nie należy więc wyciągać z tekstu zbyt uogólniających wniosków.Bóg Ojciec oczami świadków jehowy i organizacji.

W publikacji świadków „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi”, napisano że Bóg ma ciało i jest w określonym miejscu:

„Wprawdzie nie ma On ciała materialnego, ale ma ciało duchowe.

Czyżby osoba duchowa miała ciało? Tak, Biblia mówi:{Jezeli jest ciało fizyczne, to jest też duchowe} (1Koryntian 15:44;Jana 4:24)

Skoro Bóg jest osobą mającą ciało duchowe, to musi też być miejsce, w którym przebywa”.

Bardzo wymowny jest werset, którego użył autor tej książki, ale go nie przytoczył: „Bóg jest duchem”(Jana 4:24). Więc skoro duch nie ma ciała ani kości, to wbrew temu co mówią świadkowie, nie jest i nie może być ograniczony przestrzenią.

„Czy jestem Bogiem tylko z bliska - mówi Pan - a nie także Bogiem z daleka?
Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie widział? - mówi Pan.
Czy to nie Ja wypełniłem niebo i ziemię? - mówi Pan „(Jeremiasza 23:23, 24 BW).

W książce tej autor używa dość kontrowersyjnego porównania ograniczając Boga co do przestrzeni, porównuje Go do elektrowni. Jednak słowo Boże naucza zupełnie czegoś zupełnie innego, uczy że Bóg jest wszędzie Dzieje 17:24-28, BW. Biblia podaje wiele cytatów na to że Jego wiedza jest większa niż twierdzi organizacja np. Psalm 139:14-16, BW, psalmiście Bóg określił wszystkie dni, a to znaczy, że Bogu wiadomy jest też termin śmierci człowieka. W myśl organizacji Bóg jest osobą ograniczoną przestrzennie i intelektualnie. A nawet można powiedzieć, że włodarze z Brooklynu „zamknęli go w pudełku”.Postrzegając w ten sposób Boga świadkowie odebrali Mu chwałę i uczynili Go bardziej stworzeniem niż Stwórcą. Reasumując, nie wierzą w Boga Ojca objawionego w Biblii ale w wykreowanego przez Towarzystwo Strażnica i jej kolejnych prezesów.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: sekta duch Bóg Ojciec świadkowie Jehowy ciało duchowe wszechwiedza Świadek Jehowy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W