Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Ks. Jacek Bolewski SJ

Wiara w Ewangelię

27. Niedziela Zwykła

"Wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15)... To znaczy - Dobra Nowina głoszona i poświadczana przez Jezusa w całym Jego życiu wymaga wiary. Inaczej bowiem wszystkie znaki, zgoła dowody Bożego miłosierdzia pozostają dla człowieka zakryte, jakby nieczytelne. Jedynie wiara potrafi dostrzec Boga we wszystkim, nawet tam, gdzie na pozór panuje tylko grzech i zło, nawet w najbardziej niepozornym, najmniejszym dobru - tak znikomym, jak odrobina chleba, opłatek, o którym słyszymy w Eucharystii: Oto wielka tajemnica wiary... Tak, jeśli zdołamy przyjąć Boga w tej właśnie postaci, jakby najbardziej Go zasłaniającej, to łatwiej przyjdzie nam przyjąć Jego obecność także w innych, wyraźniejszych postaciach.

Wiara jest nieodłączna od Ewangelii. Do istoty Dobrej Nowiny należy prawda o Bożym królowaniu w świecie. Owszem, w Jezusie objawiło się ono ze szczególną mocą. Jednak ta moc pozostaje tajemnicą. Mówią o niej ewangeliczne przypowieści, przyrównując ją do ziarna ukrytego w ziemi, potrzebującego czasu, aby objawić swą siłę i zaowocować. Przykładem najbardziej wymownym, przywołanym przez Chrystusa, może być ziarno gorczycy - drobniejsze od innych, a przecież dające początek ogromnej roślinie. Uderza fakt, że ten sam obraz ziarna gorczycy pojawia się w ustach Jezusa dwukrotnie - raz jako obraz królestwa Bożego (Mt 13,31), drugi raz jako obraz wiary (Łk 17,6). To jeszcze jeden znak, jak ściśle łączą się ze sobą te dwie rzeczywistości. Nie tylko dlatego, że jedynie wiara potrafi dostrzec w świecie Boże królowanie. Prawda jest jeszcze głębsza. Sama wiara to najważniejszy znak Bożego panowania - w człowieku, którego przemienia. A przemieniony dzięki wierze człowiek staje się także zdolny do przemiany świata w duchu Ewangelii.

Tajemnica wiary... Jest nią rozwój, który nie zna końca. Różne są jego etapy. Tak zwani ludzie wierzący są może na tej drodze bardziej zaawansowani. To znaczy, mogą wyraźniej widzieć, jak wiele już otrzymali od samego Boga. Bo najważniejsze jest przekonanie, żywe, dogłębne, że wszystko jest darem. Kiedy zatem uczniowie proszą Jezusa: "Przymnóż nam wiary", On ukazuje im dynamikę wiary nie tylko w obrazie rozwijającego się ziarna, ale też na przykładzie określonej postawy. Można ją określić jako ducha służby, skoro po uczynieniu wszystkiego mamy powtarzać: "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać". Trzeba jednak dopowiedzieć: Jest to postawa, w której wszelkie dobro w naszym życiu, także to zdziałane przez nas, przypisujemy nie sobie, ale Bogu. Mówiąc dosadnie: To nie my wyświadczamy łaskę Panu Bogu, kiedy czynimy coś dobrego dla Niego czy innych ludzi, lecz jest to Jego łaska, dar miłości, jaką nam On okazuje. Może się wydawać, że niewiele jest dobra w naszym życiu i nie mamy właściwie za co dziękować. To by świadczyło istotnie o braku wiary. Dobra Nowina zapewnia nas bowiem: wszystko jest darem, znakiem łaski - Boga.Copyright © by Tygodnik Powszechny

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wiara miłosierdzie grzech tajemnica
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W